Topic 3 Scenario 3

  • Anna is een Roma-kind dat in een stad van een lidstaat van de EU woont. In deze stad wonen ongeveer 1000 Roma. De plaatselijke autoriteiten voeren projecten uit voor de goede integratie van de Roma in de gemeenschap. De meeste volwassenen en vooral vrouwen kunnen echter niet lezen en schrijven. De kinderen worden niet op school ingeschreven en/of gaan niet naar de les. Anna’s ouders proberen de autoriteiten te dwingen de rechten van het kind te beschermen. Na massale demonstraties van de plaatselijke bevolking stelt de gemeente de oplossing van aparte scholen voor Roma-kinderen voor. De plaatselijke bevolking vindt dat Roma-kinderen niet bij de rest van de kinderen op school horen. Ze klagen dat ze niet worden ingeënt, dat ze gewelddadig zijn, dat ze de taal niet goed spreken.
  • Hetzelfde probleem doet zich voor bij een opvangcentrum voor asielzoekers in dezelfde stad. De kinderen die asielzoekers zijn, ondervinden moeilijkheden om in scholen te worden ingeschreven. Het gaat voornamelijk om Koerden uit Syrië, Afghanen (van verschillende etnische afkomst zoals Hazara’s, Tadzjieken, enz.) en uit verschillende Afrikaanse landen. Sommige kinderen zijn niet begeleid en blijven in de opvang zonder hun ouders of een andere persoon die voor hen verantwoordelijk is.
  • Na lange discussies schrijven de plaatselijke autoriteiten de kinderen in op school. De plaatselijke bevolking protesteert echter met xenofobe en racistische leuzen buiten de school en belet de Roma- en asielzoekerskinderen naar de school te komen. Ze schreeuwen dat Roma vuil zijn en dat “zwarten” en “buitenlanders” niet met hun kinderen gemengd mogen worden. Ze bedreigen ook de leraren die willen helpen. Probeer de slachtofferrichtlijn en de richtlijn inzake rassengelijkheid toe te passen. Denkt u dat beide richtlijnen van toepassing zijn? Identificeer belangrijke kwesties met betrekking tot de toegang van kinderen tot onderwijs in alle bovenstaande scenario’s en hun bescherming als slachtoffers.