Topic 3 Hoe kunnen eerstelijns hulpverleners de richtlijn gebruiken?

 Hoe kan ik mijn begunstigden laten profiteren van de richtlijn?

 Eerstelijns hulpverleners die zijn opgeleid in het kader van de richtlijn inzake rassengelijkheid en die een misdrijf of een episode van geweld of onrechtvaardigheid te horen krijgen, kunnen:

1)duidelijk te begrijpen of het gepleegde feit een episode van discriminatie kan zijn (directe of indirecte, of intersectionele discriminatie, slachtofferschap, intimidatie of opdracht tot discriminatie);

2)als tussenpersoon op te treden om situaties tussen werkgever en werknemers op te lossen zonder tussenkomst van de rechter;

3)om de slachtoffers te informeren over hun rechten;

4)om een klacht of een rechtszaak in te dienen of zich te richten tot een jurist die de situatie kan behandelen;

5)om de slachtoffers te informeren over de gevolgen van hun daden;

6)hen te informeren over de kosten of tijdstippen van justitie en hen te helpen de weg te kiezen die het best bij hun situatie past;

7)een positieve omgeving te creëren waardoor geracialiseerde mensen de wetshandhavingsinstanties gaan vertrouwen in plaats van bang te zijn voor onbegrip of nog meer kwaad;

8)om migranten, daklozen en armen niet te criminaliseren en hen in plaats daarvan te helpen hun klachten te uiten;

9)het helpen uitbannen van institutionele discriminatie, dat is de vorm van discriminatie die alleen bestaat onder de mensen in een machtspositie;

10)te begrijpen of het geval van discriminatie de toepassing van de rassenrichtlijn of andere interne wetten of rechtsmiddelen vereist, ook al kan er vaak sprake zijn van overlapping van normen wegens de onzekerheid van de situaties.

Activiteit

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)

Type: Bekijk de video’s en reflecteer

  • Vraag: Waar zijn we nu?

“Stereotypen vs. Vooroordelen vs. Discriminatie” te bekijken (https://www.youtube.com/watch?v=6Hr2XpBc_B4)

Richtlijn 2000/43/EG van de Raad van 29 juni 2000 houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming. De volledige tekst – en de versies ervan in de verschillende talen – vindt u op de link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32000L0043