Topic 3 Hoe kunnen eerstelijns hulpverleners de richtlijn gebruiken?

Als een geval van discriminatie is gepleegd en het slachtoffer een rechtszaak (bemiddeling of een andere procedure) te wachten staat, kan een eerstelijnswerker die is opgeleid met de richtlijn inzake de rechten van slachtoffers het slachtoffer voor de rechtbank helpen door te verlenen:

  • Correcte informatie aan het slachtoffer over zijn rechten (waaronder het recht op psychologische bijstand);
  • De erkenning van de omstandigheden van het slachtoffer;
  • Bescherming of hulp tegen intimidatie;
  • Dat het slachtoffer weet wat er gaande is in de gerechtelijke procedure, deze begrijpt en actief kan deelnemen;
  • Dat het slachtoffer het duidelijke bedrag van de door de staat of door de dader verschuldigde financiĆ«le schadevergoeding begrijpt door middel van een gerechtelijke uitspraak, bemiddeling of een andere vorm van herstelrecht.

Als een geval van discriminatie is gepleegd en het slachtoffer een rechtszaak (bemiddeling of een andere procedure) moet aanspannen, kan een eerstelijnswerker die niet is opgeleid met de richtlijn inzake de rechten van het slachtoffer, dat niet:

1)een respectvolle behandeling van het slachtoffer toestaan, omdat hij de omstandigheden van het slachtoffer (in psychologisch, menselijk maar ook juridisch opzicht) misschien niet goed kan begrijpen;

2)het slachtoffer beschermen tegen intimidatie door de auteur of de instelling; De eerstelijnswerker is zich er wellicht niet van bewust dat de slachtoffers vaak niet alleen bang zijn voor de auteur van de discriminatie, maar ook voor de instellingen en voor een onvriendelijke omgeving;

3)het slachtoffer psychologische bijstand verlenen;

4)het slachtoffer bewust maken van wat er gaande is in de gerechtelijke procedure, deze begrijpen en actief kunnen deelnemen;

5)ervoor zorgen dat het slachtoffer het duidelijke bedrag van de door de staat of de dader verschuldigde financiƫle schadevergoeding begrijpt door middel van een juridische uitspraak, bemiddeling of een andere vorm van herstelrecht

Activiteit

Type: Reflectie vraag. Bekijk de video

Wat denk u?