Topic 2 Scenario 2

  • Naya is een asielzoekster uit Afghanistan en zij is asielzoekster in een EU-lidstaat. Zij is getrouwd met B, die onderdaan is van die EU-lidstaat. Naya dient bij de politie een strafklacht in wegens huiselijk geweld van B tegen haar en hun 2 kinderen van 6 en 8 jaar oud. Zij heeft geen geld om een advocaat in te huren. Bij de politie krijgt zij vertolking in het Engels aangeboden door een politieagent. Naya kan zich niet in het Engels uitdrukken. B, beweert dat hij het slachtoffer is van een valse aanklacht en vraagt de voogdij over de kinderen.
  • De belangrijkste vragen in verband met de rechten die Naya vanaf de eerste fasen van de procedure worden verleend, identificeren. Hoe moet haar identificatie als slachtoffer met specifieke bijzondere behoeften plaatsvinden?  Welke procedurele waarborgen moeten worden ingevoerd?