Topic 1Het effect van het EU-recht in de praktijk van een eerstelijns hulpverlener

De fundamentele aard van de menselijke behoeften en rechten vereist dat deze worden vervuld als een fundamentele rechtvaardigheids vereiste. Zo wijst eerstelijnswerk op een overweging van de mensen rechten als het meest organiserende beginsel voor haar beroepsuitoefening.

Eerstelijnswerk houdt zich bezig met de bescherming van individuele en groepsverschillen.

Eerstlijns hulpverleners moeten vaak bemiddelen tussen de mensen en de instellingen en autoriteiten of andere mensen en instanties (diensten,bedrijven,enz.). Als brugberoepen moeten eerstelijns hulpverleners  zich bewustzijn van hun warden en een solide kennis van mensenrechten hebben om mensen in veel conflictsituaties te begeleiden. Zij moeten zich ervan bewust zijn dat vooruitgang bij de toepassing van de mensenrechten afhangt van eendoeltreffend nationaal en internationaal beleid en een duidelijk en omschreven wetgevingskader. De eerstelijns hulpverlener moeten bekend zijn met de wetgevingsinstrumenten die hen bij hun werk kunnen helpen en moeten in staat zijn lacunes te signaleren.

De eerstelijnswerkers moeten een duidelijk beeld hebben van de Europese richtlijnen tegen discriminatie. Zij zijn vaak de eersten die met gediscrimineerden te maken krijgen en moeten daarom instaat zijn de slachtoffers correct te informeren over hun rechten en de te volgen pad en of stappen. Bovendien moeten eerstelijns hulpverlebers het slachtoffer van discriminatie doel treffend kunnen bij staan tijdens een rechtszaak,een bemiddeling of een andere procedure. Een van de belangrijkste zwakkepunten van de Europese richtlijnen is hun concrete toepassing.

Slachtoffers negerende instrumenten voor hun bescherming of de procedures om die te bereiken, zodat hun rechten vaak met voeten worden getreden. Aan de andere kant voelen slachtoffers zich vaak alleen wanneer zij met een of meer gevallen van discriminatie worden geconfronteerd en zelfs als zij op de hoogte zijn van hun rechten, besluiten zij niet tegen de dader op te treden omdat zij een gebrek aan steun ervaren, zowel professioneel als psychologisch. Eerstelijns hulpverleners met een verbeterde kennis van het Europese kader en van de relatieve toepassing ervan in het nationale kader vormen de eerste actoren van de verwachte verandering van visie op discriminatie. Goed opgeleide eerstelijns hulpverleners zullen in staat zijn te begrijpen wat beter is voor het slachtoffer en de discriminatie op concrete grond en onder ogen zien, zodat het slachtoffer een reële kans krijgt om de discriminatie boven te komen.

Photo by Marten Bjork on Unsplash

Een discriminatie op de arbeidsmarkt. Mr.Miloskis een jonge jongen die zeer deskundig is in computer en technologie. Hij wil graag aangenomen worden en stuurt zijn CV naar verschillende bedrijven. Elke keer wordt zijn sollicitaties afgewezen. Tijdens een telefoongesprek met de secretaresse van het bedrijf ABC dat zijn aanvraag heeft afgewezen, begrijpt Milosk dat dit te wijten is aan zijn achternaam die op zijn Roma-afkomstwijst. Mr.Milosk kent zijn rechten en wil een rechtszaak beginnen tegen het bedrijf ABC. Milosk neemt contact op met de vakbond naast zijn huis om steun te vragen. Hij neemt contact op met de heer Albanese,een eerstelijns hulpverlener bij de vakbond.

SCENARIO A: De heer Albanese negeert de EU-richtlijnen.
De heer Albanese steunt de wil van de heer Milosk en keurt zijn beslissing van een gerechtelijke procedure goed.

SCENARIO B: De heer Albanese erkent de EU-richtlijnen. De heer Albanese zal de situatie evalueren en de heer Milosk informeren over de risico’s van een gerechtelijke procedure, met name wat betreft de bewijslast. De heer Albanese kan de heer Milosk meedelen dat in geval van een strafprocedure het bedrijf ABC kan worden veroordeeld tot een economische terugbetaling, maar de heer Milosk mag niet worden aangenomen. De heer Albanese kan in plaats daarvan optreden als bemiddelaar tussen de heer Milosk en het bedrijf ABC om de CEO ervan te overtuigen de heer Milosk een kans te geven gezien zijn zeer aantrekkelijke CV en zijn ervaring in de sector.

Discriminatie in particuliere diensten

De heer.Milosk is een 23-jarige jongen van Roma afkomst. Op vrijdagavond besluit hij met zijn Italiaanse vrienden naar een beroemde discotheek te gaan. De toegang tot de disco werd hem echter geweigerd (alleen aan hem). De portier legde ten overstaan van alle andere mensen luidkeels uit dat op last van de eigenaar van de discotheek, de heer Dante, de Roma niet welkom waren omdat ze volgens de eigenaar “altijd problemen veroorzaken voor hun aspect en geld kunnen stelen”. De heer Milosk voelt zich echt beschaamd: hij moest vertrekken zonder de disco binnen te gaan en iedereen buiten de disco keek hem met schaamte veraan. De dag erna gaat de heer Milosk naar het eerstelijns hulpverlening kantoor voor vreemden en vraagt advise over de situatie. Hij wordt aangesproken door de heer Albanese.

SCENARIO A: De heer Albanese negeert de EU-richtlijnen.

De heer Albanese stelt een bemiddeling voor en bidet misschien aan met de eigenaar van de discotheek te praten om hem ervan te overtuigen de heer Milosk de volgende keer binnen te laten.

SCENARIO B: De heer Albanese erkent de EU-richtlijnen. De heer Albanese begrijpt dat de heer Milosk het slachtoffer is geworden van rassendiscriminatie met een duidelijke zware inbreuk op het persoonlijkheids recht dat door de grondwet, het wetboek van strafrechtende EU-richtlijnen wordt beschermd. De heer Albanese begrijpt dat de portier discriminatie heeft gepleegd omdat hij van zijn werkgever, de heer Dante, de opdracht kreeg om te discrimineren. De heer Albanese betwijfelt of een bemiddelingsprocedure de heer Dante op andere gedachten kan brengen, maar hij begrijpt dat de heer Milosk ten overstaan van andere mensen is gediscrimineerd en dat dit ten overstaan van de autoriteiten aan de kaak moet worden gesteld. Dit kan ook een sociale zaak creëren die andere mensen kan helpen niet dezelfde behandeling te ondergaan. De heer Albanese helpt Mr.Milosk om een rapport op te stellen voor de politie om de gebeurtenissen bloot te leggen