Topic 1 Overzicht van de belangrijkste aspecten en termen van de Richtlijn

Victimsu2019 Needs

Rechten van het slachtoffer in de EU

Elk jaar wordt naar schatting 15% van de Europeanen of 75 miljoen mensen in de Europese Unie het slachtoffer van criminaliteit. Steeds meer mensen reizen, wonen of studeren in een ander EU-land en kunnen het slachtoffer worden van criminaliteit.

Voldoen aan de behoeften van de slachtoffers

  • Respect en erkenning
  • Bescherming
  • Steun
  • Toegang tot de rechter
  • Compensatie en herstel

Richtlijn 2019/29/EU inzake de rechten van slachtoffers

De richtlijn inzake de rechten van slachtoffers stelt minimumnormen vast voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van misdrijven en zorgt ervoor dat personen die het slachtoffer zijn geworden van een misdrijf worden erkend en met respect worden behandeld.

Slachtofferrichtlijn - Prestaties