Topic 1 Gemeenschappelijke definities van slachtoffer VS definitie van slachtoffer in de richtlijn rechten van het slachtoffer

De gemeenschappelijke definitie van slachtoffer in de wet:

De richtlijn inzake slachtofferrechten geeft een duidelijke en ruime definitie van slachtoffer. Deze omvat de volgende begrippen: 

  1. Elke persoon die schade heeft geleden door een misdrijf is een slachtoffer (dus niet alleen directe slachtoffers van misdrijven, maar ook familieleden van slachtoffers die overlijden als gevolg van een misdrijf).
  2. Het leed kan objectief meetbaar zijn (economisch verlies of lichamelijke schade, maar ook geestelijke of emotionele schade).
  3. De schade moet rechtstreeks zijn veroorzaakt door een misdrijf.
  4. De misdrijven zijn omschreven in het nationale strafrecht.