Scenario 2

Mevrouw A is een Roma die geen Engels kan lezen of schrijven, maar zij kan wel Italiaans lezen en schrijven en spreekt vloeiend Italiaans en Engels.

Ze solliciteerde naar een baan als personal gym trainer voor Italianen.

Tijdens het persoonlijke gesprek vroeg de werkgever, die besefte dat mevrouw A een Roma was, haar een schriftelijke test in het Engels af te leggen, waarvoor zij niet slaagde. Daarom kreeg zij de baan niet.

Mevrouw A sprak met een vriendin over het gebeuren en zij stelde voor zich tot een advocaat of een vakbond van Roma burgers te wenden.

Is dit volgens u een geval van directe of indirecte discriminatie? Waarom?

Wat had mevrouw A volgens u moeten doen, volgens de wetgeving en de rechtspraak over de specifieke handeling die u in de modules 2 en 3 hebt geleerd?

Als u een vakbondsconsulent was, wat zou u doen als mevrouw A u zou benaderen om een klacht in te dienen?