Topic 4 Netwerkbronnen, informatie en opleidings mogelijkheden

EU-financiering, -subsidies en -subsidies

Welke soorten financiering zijn beschikbaar?

❑Subsidies

❑Leningen

❑Subsidies

Wie kan financiering ontvangen?

❑Onderzoekers

❑Openbare instanties

❑NGO’s

❑Jongeren

❑Andere begunstigden

Link voor meer info: hier

Alle EU-financiering en aanbestedingsmogelijkheden: hier

Europese Onderzoeksraad

❑Financiering voor onderzoekers van elke nationaliteit en leeftijd.

❑Alle onderzoeksonderwerpen.

EER en Noorwegen Subsidies

❑Financiering voor projecten in Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Cyprus, Estland, Griekenland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije en Slovenië.

❑Diverse onderwerpen (bijvoorbeeld integratie en mondigheid van de Roma, sociale integratie, mensenrechten).

EuroDesk Kansen zoeken

❑Subsidies, financiering, oproepen tot het indienen van voorstellen enz.

❑Diverse onderwerpen (racisme, mensenrechten, jeugd, culturele diversiteit, enz.)

Europees netwerk voor innovatie voor integratie

❑Een Europese netwerkorganisatie voor meer samenwerking tussen organisaties in Europa die door een sociale uitdaging met elkaar verbonden zijn.

Organiseert internationale netwerksessies, seminars en webinars, opleidingscursussen, studiebezoeken, het zoeken naar partners, ontwikkeling en onderwijsmateriaal.

Equinet

❑Het Europees netwerk van organen voor gelijke behandeling. Het maakt een open uitwisseling van informatie en kennis tussen nationale antiracismeorganisaties en het delen van expertise mogelijk.

Wat is het?

❑Onafhankelijk referentiecentrum voor de bescherming van de mensenrechten in de EU.

❑Het deelt op feiten gebaseerde inzichten en deskundig advies met beleidsmakers en besluitvormers.

❑Geeft informatie over gelijkheid, non-discriminatie en racisme.

Wat kun je vinden?

❑Verslagen, databanken, jurisprudentie, laatste ontwikkelingen, veelbelovende praktijken, enz.

❑Bijvoorbeeld: verslag over onwettige profilering bij politieaanslagen.

Wat is het?

❑ Orgaan dat toezicht houdt op de mensenrechten en gespecialiseerd is in de bestrijding van racisme, discriminatie, vreemdelingenhaat, antisemitisme en onverdraagzaamheid in Europa.

❑ De statutaire activiteiten van ECRI omvatten het volgen van landen, werkzaamheden rond algemene thema’s en betrekkingen met het maatschappelijk middenveld en instanties voor gelijke behandeling.

Wat kun je vinden?

❑Landenrapporten, adviezen, studies, glossarium, enz.

Wat is het?

❑ Netwerk van juridische deskundigen inzake gendergelijkheid en non-discriminatie, opgericht door de Europese Commissie.

Wat kun je vinden?

❑Landenverslagen, wetgevingsherzieningen, thematische verslagen, vergelijkende analyses, enz.

Voorbeeld:

Jaarlijks landenverslag over Malta’s non-discriminatiebeleid en wettelijke kaders.