Topic 4 Hoe een PRESERVERE training organiseren?

Overzicht van het onderwerp

Hoe een training plannen

Duur van het trainingsprogramma

Vorm van de training

Klassikale training

Hoe de klassikale trainingssessie faciliteren

Hoe een training plannen (1)

Een effectieve trainingservaring vereist een paar basisstappen:

Voorlopige analyse van de begunstigden van de training

Het is belangrijk de kenmerken van de deelnemers en hun trainingsbehoeften te kennen. Het toolkitmateriaal is onderverdeeld volgens doelgroepprofielen, maar binnen elke categorie kunnen de behoeften verschillen, en het is belangrijk dat de trainers weten tot wie zij zich richten.

Vaststellen van leerdoelen

Kennis van de deelnemers maakt het mogelijk de specifieke doelstellingen die men met de opleiding wil bereiken te selecteren en vast te stellen, ook in functie van de behoeften van de organisator.

Planning van de inhoud van de training

De inhoud van de training wordt gekozen en bepaald op basis van de uitgevoerde analyse.

De training organiseren – online of offline

Tijdschema, wijze en plaats of virtuele ruimte zullen worden geregeld volgens de behoeften van de deelnemers en de organisator en afhankelijk van de logistieke en organisatorische beschikbaarheid.

Het houden van de training

Uitvoering van de training volgens het plan, maar ook flexibiliteit voor wijzigingen op het laatste moment, afhankelijk van de behoeften van de groepen.

Evaluatie van de training

Het vaststellen van de doeltreffendheid van de trainingsinterventie stelt de trainer en de aanbieder van de training in staat zich bewust te worden van zwakke en sterke punten en de nodige maatregelen ter verbetering te nemen.

Duur van het trainingsprogramma

De totale duur van het programma voor elke belangrijke doelgroep moet ongeveer

Trainingsformaat

Om tegemoet te komen aan de behoefte aan flexibiliteit en aanpasbaarheid van de toolkit, kan de opleiding in verschillende vormen worden gegeven:

  • Klassikale training, leren onder leiding van een instructeur in real time
  • Online training, waarbij gebruikers zelfstandig het trainingsproces doorlopen
  • Blended training, een combinatie van traditionele klassikale methoden en autonome training

 

Elk formaat heeft voor- en nadelen waarmee rekening moet worden gehouden bij de voorbereiding van het gebruik van de training.

Wij stellen een blended training voor, waarbij het klassikale training gericht is op het aanreiken van het algemene kader van de cursus en de essentiële begrippen met betrekking tot de onderwerpen die vervolgens door de deelnemers zelfstandig worden behandeld en verdiept via het online platform.

Persoonlijke klassikale training (1)

Face-to-face training vereist de beschikbaarheid van een fysieke plaats om deelnemers te ontvangen.

De keuze van de locatie en de opstelling van de stoelen hangt niet alleen af van het aantal mensen dat de trainer bij het evenement wil betrekken, maar ook van het soort activiteit dat hij wil uitvoeren en de mate van interactie die hij wil garanderen.

Leerruimte vormt leer- en onderwijsgedrag

  • Traditioneel klaslokaal
  • U-vormige indeling
  • Cirkel layout

In deze opstelling zijn alle bureaus en stoelen gericht op de trainer en het presentatiebord. Het is de meest gebruikelijke opstelling in scholen en universiteiten.

+ Deelnemers concentreren zich op de presentatie

– De samenwerking tussen de deelnemers is moeilijk omdat ze met hun rug naar elkaar toe staan.

Het is de beste optie voor het bijwonen van lezingen en het bekijken van diapresentaties. Dit type accommodatie is geschikt voor grote groepen.

In deze opstelling staan de bureaus en stoelen in een U-vorm, zodat de deelnemers elkaar en de presentatie van de trainer kunnen zien.

+ Het bevordert groepsdiscussie en interactie

– Het vereist meer ruimte

Dit type accommodatie is niet geschikt voor grote groepen, omdat het veel ruimte vergt en als er veel mensen zijn, zitten ze op grote afstand van elkaar.

Alle deelnemers zitten tegenover elkaar en de trainer neemt geen bijzondere plaats in binnen de cirkel.

+ Functioneel voor groepswerk en discussie

– Laat geen whiteboard of dia’s zien

Dit type opstelling vereist ook de aanwezigheid van een klein publiek. Het is de wijze waarop groepsactiviteiten kunnen plaatsvinden na de lezing van de leraar.

Om de toolkit te gebruiken, hebt u een projector en een scherm nodig, en het is aanbevolen om een wifi-verbinding in de klas te hebben om toegang te krijgen tot het internet en de materialen op het onlineplatform te gebruiken.

Er is niet voorzien in de verspreiding van gedrukt materiaal, maar de opleider kan besluiten dia’s af te drukken of ander aanvullend materiaal te verspreiden dat nuttig is voor de uitvoering van de opleiding. In verband met het groene beleid wordt aanbevolen onnodig printen te vermijden.

 

Real-time training kan ook online plaatsvinden

De organisatorische stappen voor het opzetten van het klaslokaal omvatten de levering van technische apparatuur om videocolleges en de deelname van cursisten mogelijk te maken.

NUTTIGE TIPS

  • Zorg er bij het organiseren van een training voor dat iedereen op de hoogte is van plaats en tijd.
  • Het is raadzaam mensen ten minste 15 minuten voor het begin van de bijeenkomst uit te nodigen om de stiptheid van de bijeenkomst te waarborgen.
  • Bereid de zaal en het te gebruiken materiaal (handtekeningbladen, pennen, papieren, presentaties, enz.) van tevoren voor.
  • Controleer de werking van de technische apparatuur (video, audio, enz.) en zorg ervoor dat u reserveapparatuur beschikbaar hebt.

Welkom en inleiding

Het eerste deel van de bijeenkomst zal worden gewijd aan de begroeting en de presentatie van de agenda. Ook kan praktische informatie over de opleidingsruimte en het tijdschema worden verstrekt.

Beoordeling van de verwachtingen

Om deelname aan te moedigen en een positief klasklimaat te scheppen, wordt een ijsbrekeractiviteit aanbevolen. Deze is bedoeld om de deelnemers voor te stellen, maar ook om hun verwachtingen van de opleiding vast te stellen.

 

->Brainstormactiviteiten zijn de ideale manier om dit te bereiken en kunnen ook worden gerealiseerd door het maken van woordwolken of real-time polls.

 

Presentatie van het trainingsprogramma

Het is belangrijk dat deelnemers de cursusstructuur en het gebruik van het online platform begrijpen.

->Een Power Point presentatie van de inhoudsopgave zou de beste manier kunnen zijn om de cursus te illustreren.

Training

De tijd is gekomen om specifiek in te gaan op de inhoud van de training. In de geplande tijd kan een onderwerp van de module worden behandeld aan de hand van de in de toolkit verstrekte dia’s en met behulp van het aanvullende materiaal.

Activiteiten van de workshop

De klas betrekken bij een praktische activiteit is de beste manier om deelname te garanderen en na te gaan of de onderwerpen daadwerkelijk worden begrepen.

Het is mogelijk een van de “Praktijkscenario’s” uit de modules te gebruiken om de deelnemers via groepswerk te testen.

De oefeningen in het digitale platform zijn ook een ideale manier om de belangrijkste punten van de les te belichten en effectief te presenteren hoe het werkt.

De vergadering sluiten

Houd wat tijd vrij voor vragen en een afsluitende discussie tussen de deelnemers.

Evalueer de ervaring

Om de doeltreffendheid van de opleiding en het leerproces van de deelnemers te evalueren, stelt u een anonieme tevredenheidsvragenlijst op die aan het einde van de opleiding of achteraf (op papier of online) wordt ingediend.