Topic 3 Overzicht van de trainingspakketten en-materialen

Photo by Antenna on Unsplash

Structuur van het programma

Curriculum voor juridische professionals

 1. Vertrouwen in het EU-recht bij nationale rechtbanken, instellingen en in de dagelijkse praktijk
 • Overzicht van de huidige trends met betrekking tot de voorrang van het EU-recht (theorie en recente jurisprudentie)
 • Overzicht van verdragen, wetgeving, regels en zachte wetgeving van de EU in verband met antiracisme en slachtofferbescherming (theorie en recente jurisprudentie)
 • Casus: Bij gebrek aan harmonisatie/ EU-wetgeving

2.Vertrouwen in het EU-recht bij nationale rechtbanken, instellingen en in de dagelijkse praktijk

 • Overzicht van de huidige trends met betrekking tot de voorrang van het EU-recht (theorie en recente jurisprudentie)
 • Overzicht van verdragen, wetgeving, regels en zachte wetgeving van de EU in verband met antiracisme en slachtofferbescherming (theorie en recente jurisprudentie)
 • Casus: Bij gebrek aan harmonisatie/ EU-wetgeving

3.De bepalingen van de richtlijn inzake de rechten van het slachtoffer

 • Overzicht van de belangrijkste aspecten en termen van de richtlijn
 • Toepassing van de richtlijn in de hele EU (harmonisatie en recente nationale jurisprudentie)
 • Casus: Bij gebrek aan harmonisatie/slachtofferrechtenrichtlijn
 1. Combinatie van de behandelde stof & praktische scenario’s

a.Praktisch scenario 1

b.Praktisch scenario 2

c.Praktisch scenario 3

Praktische scenario's
De praktijkscenario's dienen om de in de twee hoofdcurricula verworven kennis te synthetiseren door middel van praktische oefeningen. De scenario's kunnen worden ontleend aan een reële situatie of een rechtszaak, of ze kunnen denkbeeldig zijn. De cursisten moeten de gepresenteerde casus analyseren en antwoorden proberen te vinden op vragen als "Wat zou u doen op basis van de kennis van het EU-recht die u hebt verworven?".

Curriculum voor eerstelijns hulpverle ners

2.EU-wetgeving en bescherming van de mensenrechten

 • De gevolgen van het EU-recht voor de praktijk van een eerstelijns hulpverleners
 • Verdeling van het EU-recht (verdragen, verordeningen, richtlijnen, richtsnoeren enz.) & voorrang van het EU-recht op het nationale recht van de lidstaten
 • Overzicht van de belangrijkste EU-wetgeving (verdragen en wetgeving) met betrekking tot racisme en slachtofferbescherming

 

2.De bepalingen van de richtlijn rassengelijkheid

 • Gangbare definities van racisme VS definitie van racisme in de richtlijn
 • Overzicht van de belangrijkste aspecten en termen van de richtlijn
 • Hoe kan ik mijn begunstigden helpen van de richtlijn te profiteren?

3De bepalingen van de richtlijn inzake de rechten van het slachtoffer

 • Gemeenschappelijke definities van slachtoffer VS definitie van racisme in de richtlijn
 • Overzicht van de belangrijkste aspecten en termen van de richtlijn
 • Hoe kan ik mijn begunstigden helpen van de richtlijn te profiteren?

4.Combinatie van de behandelde stof en praktische scenario’s

 • Praktisch scenario 1
 • Praktisch scenario 2
 • Praktisch scenario 3

Praktische scenario's
De praktijkscenario's dienen om de in de twee hoofdcurricula verworven kennis te synthetiseren door middel van praktische oefeningen. De scenario's kunnen worden ontleend aan een reële situatie of een rechtszaak, of ze kunnen denkbeeldig zijn. De cursisten moeten de gepresenteerde casus analyseren en antwoorden proberen te vinden op vragen als "Wat zou u doen op basis van de kennis van het EU-recht die u hebt verworven?".

Speciale onderwerpen voor belanghebbenden en andere begunstigden:

 1. Bevordering van een betere uitvoering van de richtlijnen
 2. Effectieve bewustmaking van beroepsbeoefenaren en het grote publiek
 3. Ondersteuning van professionals – duurzame coalities vormen
 4. Middelen, oproepen en mogelijkheden voor netwerken

Diapresentatie (PPT) voor gebruik tijdens persoonlijke evenementen

Elke presentatie biedt:

 • Een inleiding met de te bereiken leerdoelen
 • Een overzicht van de behandelde onderwerpen
 • Uitleg, diagrammen en multimediamateriaal
 • Suggesties voor gedachten en discussies in de klas
 • In de klas en/of zelfstandig uit te voeren activiteiten
 • Verwijzingen naar materialen voor verdere studies

Script (PDF formaat) met daarin:

 • Uitleg van elke dia
 • Nuttige tips
 • Meer uitgewerkte gegevens
 • Verdere informatie