Topic 3 Inhoud van de trainingstoolkit

Photo by Joel Muniz on Unsplash

1.Curriculum voor juridische professionals

 1. Vertrouwen in het EU-recht bij nationale rechtbanken, instellingen en in de dagelijkse praktijk (2u)
 2. Overzicht van de huidige trends met betrekking tot de voorrang van het EU-recht (theorie en recente jurisprudentie)
 3. Overzicht van antiracisme- en slachtofferbescherminggerelateerde EU-Verdragen, wetgeving, regels en zachte wetgeving (theorie en recente jurisprudentie)

c.Casestudy: Bij gebrek aan harmonisatie/ EU-wetgeving

 1. De bepalingen van de richtlijn inzake rassengelijkheid (3u)
 2. Overzicht van de belangrijkste aspecten en termijnen van de Richtlijn
 3. Toepassing van de richtlijn in de EU (harmonisatie en recente nationale jurisprudentie)

c.Casestudie: Casestudy: Bij gebrek aan harmonisatie/Richtlijn inzake rassengelijkheid

 1. De bepalingen van de richtlijn inzake slachtofferrechten (3.5u)
 2. Overzicht van de belangrijkste aspecten en termen van de Richtlijn
 3. Toepassing van de richtlijn in de EU (harmonisatie en recente nationale jurisprudentie)
 4. Casestudy: Bij gebrek aan harmonisatie/slachtofferrechtenrichtlijn
 5. Combinatie van de behandelde stof & praktijkscenario’s (1.5u)
 6. Praktisch scenario 1
 7. Praktisch scenario 2
 8. Praktisch scenario 3

OPMERKING: Het getal naast elk onderwerp geeft de indicatieve duur aan. van elk onderwerp terwijl je persoonlijk les krijgt.

 1. Curriculum voor eerstelijns hulpverleners

Deze eenheid is onderverdeeld in dezelfde onderwerptitels als onderwerp ”1. Curricula voor juridische professionals”,

maar het opgenomen materiaal is aangepast aan de behoeften van eerstelijnswerkers

 1. Vertrouwen in het EU-recht bij nationale rechtbanken, instellingen en in de dagelijkse praktijk (2u)
 2. Overzicht van de huidige trends met betrekking tot de voorrang van het EU-recht (theorie en recente jurisprudentie)

b.Overzicht van antiracisme- en slachtofferbescherminggerelateerde EU-verdragen, wetgeving, regels en soft law (theorie en recente jurisprudentie)

c.Casestudy: Bij gebrek aan harmonisatie/ EU-wetgeving

 1. De bepalingen van de richtlijn inzake rassengelijkheid (3u)
 2. Overzicht van de belangrijkste aspecten en termijnen van de Richtlijn

b.Toepassing van de richtlijn in de EU (harmonisatie en recente nationale jurisprudentie)

c.Casestudie: Casestudy: Bij gebrek aan harmonisatie/Richtlijn inzake rassengelijkheid

 1. De bepalingen van de richtlijn inzake slachtofferrechten (3.5u)
 2. Overzicht van de belangrijkste aspecten en termen van de Richtlijn
 3. Toepassing van de richtlijn in de EU (harmonisatie en recente nationale jurisprudentie)
 4. Casestudy: Bij gebrek aan harmonisatie/slachtofferrechtenrichtlijn
 5. Combinatie van de behandelde stof & praktijkscenario’s (1.5)
 6. Praktisch scenario 1
 7. Praktisch scenario 2
 8. Praktisch scenario 3

OPMERKING: Het getal naast elk onderwerp geeft de indicatieve duur aan. van elk onderwerp terwijl je persoonlijk les krijgt.

 1. Speciale onderwerpen voor belanghebbenden & andere begunstigden
 • Belangenbehartiging voor een betere uitvoering van de richtlijnen (1,5u)
 • Effectieve bewustmaking van professionals en het grote publiek (2,5u)
 • Professionals ondersteunen – duurzame coalities vormen (2,5u)
 • Netwerkbronnen, oproepen en mogelijkheden (1,5u)

OPMERKING: Het getal naast elk onderwerp is de indicatieve duur van elk onderwerp tijdens de persoonlijke les.

 

 1. Train de trainer pakket
 • Inleiding tot het PRESERVERE project (0.5u)
 • Inleiding tot de PRESERVERE trainingsaanpak (0.5u)
 • Overzicht van trainingspakketten en materialen (1u)
 • Hoe een PRESERVERE training organiseren (Face to Face/online/blended) (2,5u)

OPMERKING: Het getal naast elk onderwerp is de indicatieve duur van elk onderwerp tijdens de persoonlijke les.