Topic 2 Methodologie van het ontwerp van de trainingsstoolkit

Photo by Joel Muniz on Unsplash

De Training Toolkit maakt gebruik van de conclusies uit de onderzoeksfase van het PROJECT. Tijdens deze onderzoeksfase werden institutionele, wettelijke en praktische hiaten evenals trainingsbehoeften bij de doelgroepen geïdentificeerd door middel van desk- en veldonderzoek in de partnerlanden van het project en daarbuiten. Het doel was om educatief materiaal te ontwikkelen dat zowel specifiek is voor de lokale context (d.w.z. de toolkit is op maat gemaakt om in te spelen op de hiaten, behoeften en verwachtingen van de nationale context in het land van elke partner) als overdraagbaar en aanpasbaar aan verschillende contexten binnen en buiten de landen van het consortium.

De PRESERVERE Training Toolkit is gebaseerd op een blended learning methodologie. Er wordt gebruik gemaakt van individuele online lees- en verwerkingsactiviteiten, maar ook van verschillende casestudy’s die de belangrijkste aspecten van de vooraf verworven kennis omvatten.

De PRESERVERE Training Toolkit is gebaseerd op een blended-learning methodologie. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van individuele online lees- en inhoudverwerkingsactiviteiten, maar ook van verschillende casestudy’s die de belangrijkste aspecten van de vooraf verworven kennis omvatten.

De online toolkit is gebaseerd op een uitgebreide offline versie. De offline versie kan worden gedownload in pdf-formaat en bestaat uit een PowerPoint-presentatie die vergezeld gaat van een script met instructies en tips voor de trainer. De online versie is een meer inclusieve en online-vriendelijke versie van de offline versie – wat betekent dat het al het offline materiaal omvat, maar op een manier dat het materiaal is aangepast aan een online leeromgeving.

Als je als trainer de volledige trainingstoolkit wilt gebruiken voor face-to-face workshops, dan kun je hier de uitgebreide offline versie downloaden:

Maar zelfs in het geval van face-to-face workshops wordt het sterk aanbevolen om het online platform te gebruiken om de uiteindelijke onafhankelijkheid van de doelgroepen te vergroten met betrekking tot het oplossen van problemen in het echte werk.

Deze overdraagbaarheid en aanpasbaarheid wordt op twee manieren bereikt: ten eerste door de online toolkit, die niet alleen afhankelijk is van de inhoud, maar ook een gemeenschappelijke aanpak en methode biedt voor het leveren van het anders contextspecifieke materiaal; ten tweede door de samenstelling van het consortium zelf, waarvan de partners nationale contexten omvatten die verschillende niveaus van doeltreffendheid vertonen in het omzetten en implementeren van het wettelijke kader van de EU.

Deze laatste variabiliteit zorgt niet alleen voor een grote mate van uitwisseling van goede praktijken binnen het consortium, maar stimuleert ook innovatie, omdat trainingsplannen, technieken en benaderingen die al succesvol zijn in bepaalde nationale contexten, via de Toolkit kunnen worden aangepast aan andere contexten en opnieuw kunnen worden gebruikt om te voorzien in andere opkomende behoeften en lacunes.