Topic 2 Inleiding tot de PRESERVERE trainingsaanpak

Beoordeling van de behoeften

Het PRESERVERE-project heeft zowel in zijn nationale onderzoek als in vergelijkend Europees onderzoek vastgesteld dat alle projectlanden – Italië, Cyprus, Bulgarije, Griekenland, Malta en Nederland – behoefte hebben aan aanvullende opleiding over antidiscriminatie en de uitvoering van het EU-recht op nationaal niveau. Dit geldt zowel voor juristen als voor eerstelijnswerkers.

Richtlijn 2012/29/EU benadrukt ook de noodzaak van opleiding:

 • “Alle bij de strafprocedure betrokken ambtenaren die in persoonlijk contact kunnen komen met slachtoffers, moeten toegang hebben tot en een passende basis- en vervolgopleiding krijgen, op een niveau dat past bij hun contact met slachtoffers, zodat zij in staat zijn slachtoffers en hun behoeften te herkennen en op een respectvolle, gevoelige, professionele en niet-discriminerende manier met hen kunnen omgaan.”
 • “De lidstaten moeten zorgen voor een dergelijke opleiding voor politiediensten en gerechtelijk personeel. Ook moet opleiding worden bevorderd voor advocaten, openbare aanklagers en rechters en voor beroepsbeoefenaars die diensten voor slachtofferhulp of herstelrecht verlenen.”
 • “De opleidingsacties van de lidstaten moeten worden aangevuld met richtsnoeren, aanbevelingen en de uitwisseling van beste praktijken overeenkomstig het draaiboek van Boedapest.”

Doelgroepen

Belangrijkste doelgroepen:

 • 210 professionals op het gebied van recht
 • 210 eerstelijnswerkers (maatschappelijk werkers, administratief personeel, zorgverleners, psychologen, onderwijzers, medici en paramedici en anderen)
 • 70 trainers/opvoeders

 

Belanghebbenden en andere begunstigden, waaronder:

 • Entiteiten die zich bezighouden met de bestrijding van discriminatie, racisme, onverdraagzaamheid en vreemdelingenhaat
 • Maatschappelijke organisaties en NGO’s die discriminatieverschijnselen bestrijden
 • Overheidsinstanties (gemeenten, bevoegde ministeries, migratiebureaus)
 • Nationale organen voor gelijke behandeling
 • Academisch personeel op het gebied van recht en/of overheidsbeleid

 

Methodologie

 • Entiteiten die zich bezighouden met de bestrijding van discriminatie, racisme, onverdraagzaamheid en vreemdelingenhaat
 • Maatschappelijke organisaties en NGO’s die discriminatieverschijnselen bestrijden
 • Overheidsinstanties (gemeenten, bevoegde ministeries, migratiebureaus)
 • Nationale organen voor gelijke behandeling
 • Academisch personeel op het gebied van recht en/of overheidsbeleid

Module Structuur

Overdraagbaarheid, aanpasbaarheid en duurzaamheid van inhoud

 • De opleidingsmethodologie van PRESERVERE is ontworpen om alle geïnteresseerde doelgroepen en begunstigden duurzame, dynamische en aanpasbare trainingsinstrumenten aan te reiken die bestand zijn tegen incidentele politieke, juridische en praktische veranderingen in de verschillende EU-lidstaten.
 • De modules zijn ontworpen als overdraagbare modules. Ze zijn gericht op de kerndoelgroep (juridische professionals, eerstelijns hulpverleners en trainers/opvoeders), maar kunnen gemakkelijk worden aangepast om andere belanghebbenden/doelgroepen op te leiden.
 • Het trainingsinstrument PRESERVERE is zo ontworpen dat het zowel face-to-face als online kan worden gegeven via een leerplatform.
 • De PRESERVERE trainingssmethodologie kan elke externe opleider gemakkelijk begrijpen en in minder dan 1 dag aanpassen aan zijn eigen behoeften.