Topic 2 Effectieve bewustmaking van professionals en het grotepubliek

Cirkel van vertrouwen

Dit activiteit is een niet-confronterende oefening voor mensen om hun onbewuste vooroordelen en het gedragen devooroordelen van hun collega’s te onderzoeken. Het doel van deze activiteit is bewustzijn te kweken. Dit instrument helpt om onbewuste, affiniteitsvooroordelen aan het licht te brengen.

Onbewuste vooringenomenheid
Onbewuste vooroordelen, ook wel impliciete vooroordelen genoemd, zijn de onderliggende houdingen en stereotypen die mensen onbewust aan een andere persoon of groep mensen toeschrijven en die van invloed zijn op hoe zij een persoon of groep begrijpen en ermee omgaan.

Affiniteitsvertekening
Affinity bias, ook wel similarity bias genoemd, is de neiging van mensen om zich te verbinden met anderen die dezelfde interesses, ervaringen en achtergronden hebben.

Werkblad:https://www.dropbox.com/s/5ojg1zniz20n3bv/TOPIC%202%20-%20special%20topics%20-%20circle%20of%20trust%20worksheet.doc?dl=0

Cirkel van vetrouwen – Stappen:
1. Deel de werkbladen uit. Vraag elke deelnemer om de namen of initialen op te schrijven van vijf tot tienmensen die hij vertrouwt, maar die niet tot zijn directe familie behoren. (mensen die men als betrouwbaarbeschouwt en wiens raad men vraagt bij het nemen van beslissingen.
2. Vraag elke deelnemer om in elke kolom een [X] te plaatsen bij elke persoon die zichzelf hetzelfde definieertals de deelnemer. b.v. “als je heteroseksueel bent en de mensen die je vertrouwt zijn dat ook dan moet je een[X] in die hele kolom hebben”.
3. Reflectie: Vraag de deelnemers na afloop van de hele oefening om na te denken over hun cirkel. Niemand hoeft detailste vertellen -de nadruk ligt op wat hun resultaten hen aan het denken hebben gezet.
-Als u een man bent, zijn de meeste van uw vertrouwelingen ook mannen?
-Als u vrouw bent, zijn de meeste van uw vertrouwelingen vrouwen?
-Lijken degenen die u vertrouwt op u qua leeftijd, ras of opleidingsniveau?
-Heeft de meerderheid dezelfde nationaliteit?
-De resultaten van de oefening leiden goed tot een reflectie of een open discussie.
Voorbeelden van reflectievragen zijn:
-Hoe divers is uw cirkel van vertrouwen?
-Hoe kunt u uw kring van vertrouwelingen diversifiëren?
-Hoe zou, met betrekking tot een bedrijfsstrategie, het omarmen van verschillende perspectieven een effect kunnen hebben op: inlevingsvermogen van de klant? wereldbeeld van markten? potentiële klanten? Wat nog meer?