Topic 1 Inleiding tot het project PRESERVERE

PRESERVERE houdt zich bezig met de bestrijding van onverdraagzaamheid, racisme, vreemdelingenhaat en discriminatie van kwetsbare etnische en raciale groepen, met name Roma, joden, moslims en mensen van Afrikaanse afkomst. Uitgaande van de premisse dat elk systeem dat kwetsbare personen tegen discriminatie moet beschermen, in de eerste plaats moet steunen op een doeltreffend juridisch kader, voert het project activiteiten uit voor een betere handhaving van de wet.

Het project wordt gefinancierd door het programma “Burgers, gelijkheid, rechten en waarden” (CERV) van de Europese Commissie.

1 Europees vergelijkend onderzoek en 6 nationale verslagen (over Italië, Cyprus, Bulgarije, Griekenland, Malta en Nederland) om na te gaan welke belemmeringen de effectieve uitvoering van het EU-rechtskader ter bestrijding van onverdraagzaamheid, racisme, vreemdelingenhaat en discriminatie in de verschillende nationale contexten in de weg staan (met inbegrip van kenmerken van de nationale wetgeving die een positieve of negatieve invloed kunnen hebben op de uitvoering van de wet).

U kunt het eBook downloaden via deze link https://independent.academia.edu/PreservereEUproject/PRESERVERE-E-book-#1

Een online-toolkit met geldige, geloofwaardige en toegankelijke leerbronnen en zes reeksen sessies voor capaciteitsopbouw in Italië, Cyprus, Bulgarije, Griekenland, Malta en Nederland voor juristen en eerstelijnsprofessionals, bedoeld om de doelgroepen te leren proactief schendingen van het EU-kader op te sporen, meldingspraktijken aan te moedigen en te helpen bij een betere handhaving van de EU-wetgeving.

Een witboek met de belangrijkste lessen uit het project en aanbevelingen ter versterking van reeds bestaande coalities in heel Europa ter bestrijding van racisme, vreemdelingenhaat en discriminatie van specifieke etnische/raciale groepen.

Een slotconferentie om het grote publiek ervan bewust te maken en te sensibiliseren dat discriminatieverschijnselen, ongeacht hun vorm (bijv. antigipsisme, antisemitisme, antimoslimhaat, afrofobie en LGBTIQ-fobie) in strijd zijn met de wetten en waarden van de EU en de lidstaten.

Projectpartners

8 organisaties – universiteiten, coöperaties, NGO’s – uit 6 Europese landen nemen deel aan het project:

  • Italië – Cooperativa Sociale San Saturnino Onlus en Lai-Momo Società Cooperativa Sociale
  • Cyprus – Universiteit van Central Lancashire Cyprus en Centrum voor sociale innovatie (CSI)
  • Bulgarije – Multi Kulti Collective
  • Griekenland – Stichting Themistocles en Dimitris Tsatsos – Centrum voor Europees constitutioneel recht
  • Malta – Stichting Mensen voor Verandering
  • Nederland – Hogeschool van Amsterdam (HvA)