Topic 1 Algemene doelstelling van de trainingstoolkit

De PRESERVERE Training Toolkit is bedoeld om professionals op het gebied van recht, eerstelijnswerkers en belanghebbenden uit te rusten met kennis en vaardigheden met betrekking tot hun beroepspraktijk wat betreft het voorkomen en bestrijden van racisme en vreemdelingenhaat door middel van een effectievere implementatie van het Europese wettelijke kader dat al is omgezet in de lidstaten.

Het richt zich in het bijzonder op professionals die geacht worden dit kader te handhaven, maar er vaak niet van op de hoogte zijn of er niet mee vertrouwd zijn en er daarom niet op kunnen vertrouwen om slachtoffergroepen te beschermen en mondiger te maken.

Photo by Joel Muniz on Unsplash