Search
Close this search box.

Leerdoelen

  • Bekendheid met het project PRESERVERE en EU-richtlijnen inzake rassengelijkheid en de rechten van slachtoffers
  • Illustreer het PRESERVERE-project, zijn doelstellingen en activiteiten
  • Identificeer de PSERVERE-trainingsmethodologie
  • Leg het leerprogramma en de belangrijkste leerresultaten uit
  • Maak gebruik van de PRESERVERE Training Toolkit
  • Zelfstandig uitvoeren van een traininingsbehoefteanalyse
  • Selecteer geschikte trainingshulpmiddelen
  • Organiseer een training (online/face to face/hybride)
  • Evalueer het training

 

Dit Training Toolkit Pakket is bedoeld voor degenen die het Preservere Training Curriculum willen gebruiken om anderen te trainen in antidiscriminatie.

Het bevat instructies en praktische informatie over de uitvoering van de verschillende sessies van het programma.

Aangezien het opleidingsplan gericht is op juridische professionals en eerstelijns hulpverleners, kunnen de deelnemers aan de “Train the Trainer” afkomstig zijn uit deze beroepssectoren of uit contexten waar antidiscriminatiekwesties worden behandeld en aangepakt (NGO’s; maatschappelijke organisaties, overheden; universiteiten).

Het is raadzaam dat trainers een zekere mate van vertrouwdheid hebben met de behandelde onderwerpen, maar ook dat zij beschikken over presentatie- en facilitatievaardigheden die een goed beheer van de vergadering en een doeltreffende opleiding mogelijk maken.

Photo by Nick Morrison on Unsplash