Search
Close this search box.

Leerdoelen

  • Bevordering van een betere uitvoering van de EU richtlijnen
  • Effectieve bewustmaking van professionals en het grote publiek
  • Ondersteuning van professionals-vorming van duurzamecoalities: verkenning van werk-gerelateerde dilemma’s
  • Leer meer over beschikbare netwerkbronnen, informatie en opleidings mogelijkheden