Search
Close this search box.

Leerdoelen

Voor juridische professionals en eerstelijns hulpverleners:

  • In staat zijn de beginselen, regels, praktijken en trends van het EU-recht uit te leggen, te interpreteren, toe te passen en te hanteren bij de aan- of afwezigheid van harmonisatie tussen het nationale en het EU-recht met betrekking tot racisme en de bescherming van slachtoffers
  • Om beter in staat te zijn hun begunstigden te beschermen tegen hiaten in de wetgeving, praktijk of jurisprudentie in verschillende EU-lidstaten.

 

Voor belanghebbenden en relevant ecosysteem:

  • Om beter te kunnen pleiten voor een betere implementatie van relevante EU-wetgeving en om in staat te zijn bewustmakingscampagnes te voeren
  • Het bouwen van ondersteunende coalities ten gunste van professionals op het gebied van recht en eerstelijnswerkers en het opzetten van netwerken met andere belanghebbenden voor een betere implementatie van antiracistische en pro-gedupeerde groepen EU-wetgeving.

 

Voor toekomstige trainers die de toolkit zullen gebruiken:

  • Om de methodologische en theoretische aanpak van het PRESERVERE-project kunnen presenteren en toelichten
  • De PRESERVERE trainingstoolkit onder de knie krijgen zodat ze zelfstandig workshops kunnen organiseren.
Photo by Jubal Kenneth Bernal on Unsplash