Search
Close this search box.

Part III NL

Leerdoelen Bekendheid met het project PRESERVERE en EU-richtlijnen inzake rassengelijkheid en de rechten van slachtoffers Illustreer het PRESERVERE-project, zijn doelstellingen en activiteiten Identificeer de PSERVERE-trainingsmethodologie Leg het leerprogramma en de belangrijkste leerresultaten uit Maak gebruik van de PRESERVERE Training Toolkit Zelfstandig uitvoeren van een traininingsbehoefteanalyse Selecteer geschikte trainingshulpmiddelen Organiseer een training (online/face to face/hybride) Evalueer […]