Θέμα 5 Μεταβιβασιμότητα, προσαρμοστικότητα & βιωσιμότητα του περιεχομένου

  • u0397 u03b5u03bau03c0u03b1u03b9u03b4u03b5u03c5u03c4u03b9u03bau03ae u03bcu03adu03b8u03bfu03b4u03bfu03c2 u03c4u03bfu03c5 PRESERVERE u03adu03c7u03b5u03b9 u03c3u03c7u03b5u03b4u03b9u03b1u03c3u03c4u03b5u03af u03bcu03b5 u03c0u03c1u03ccu03b8u03b5u03c3u03b7 u03bdu03b1 u03c0u03c1u03bfu03c3u03c6u03adu03c1u03b5u03b9 u03c3u03b5 u03ccu03bbu03b5u03c2 u03c4u03b9u03c2 u03b5u03bdu03b4u03b9u03b1u03c6u03b5u03c1u03ccu03bcu03b5u03bdu03b5u03c2 u03bfu03bcu03acu03b4u03b5u03c2-u03c3u03c4u03ccu03c7u03bfu03c2 u03bau03b1u03b9 u03c4u03bfu03c5u03c2 u03b1u03c0u03bfu03b4u03adu03bau03c4u03b5u03c2 u03b2u03b9u03ceu03c3u03b9u03bcu03b1, u03b4u03c5u03bdu03b1u03bcu03b9u03bau03ac u03bau03b1u03b9 u03c0u03c1u03bfu03c3u03b1u03c1u03bcu03ccu03c3u03b9u03bcu03b1 u03b5u03bau03c0u03b1u03b9u03b4u03b5u03c5u03c4u03b9u03bau03ac u03b5u03c1u03b3u03b1u03bbu03b5u03afu03b1, u03c4u03b1 u03bfu03c0u03bfu03afu03b1 u03b5u03afu03bdu03b1u03b9 u03b1u03bdu03b8u03b5u03bau03c4u03b9u03bau03ac u03c3u03c4u03b9u03c2 u03c0u03b5u03c1u03b9u03c3u03c4u03b1u03c3u03b9u03b1u03bau03adu03c2 u03c0u03bfu03bbu03b9u03c4u03b9u03bau03adu03c2, u03bdu03bfu03bcu03b9u03bau03adu03c2 u03bau03b1u03b9 u03c0u03c1u03b1u03bau03c4u03b9u03bau03adu03c2 u03bcu03b5u03c4u03b1u03b2u03bfu03bbu03adu03c2 u03c3u03c4u03b1 u03b4u03b9u03acu03c6u03bfu03c1u03b1 u03bau03c1u03acu03c4u03b7 u03bcu03adu03bbu03b7 u03c4u03b7u03c2 u0395u0395.
  • u039fu03b9 u03b8u03b5u03bcu03b1u03c4u03b9u03bau03adu03c2 u03b5u03bdu03ccu03c4u03b7u03c4u03b5u03c2 u03c3u03c7u03b5u03b4u03b9u03acu03c3u03c4u03b7u03bau03b1u03bd u03b3u03b9u03b1 u03bdu03b1 u03b5u03afu03bdu03b1u03b9 u03bcu03b5u03c4u03b1u03b2u03b9u03b2u03acu03c3u03b9u03bcu03b5u03c2. u039cu03c0u03bfu03c1u03bfu03cdu03bd u03bdu03b1 u03b1u03c0u03b5u03c5u03b8u03cdu03bdu03bfu03bdu03c4u03b1u03b9 u03c3u03c4u03b9u03c2 u03bau03cdu03c1u03b9u03b5u03c2 u03bfu03bcu03acu03b4u03b5u03c2-u03c3u03c4u03ccu03c7u03bfu03c2 (u03b5u03c0u03b1u03b3u03b3u03b5u03bbu03bcu03b1u03c4u03afu03b5u03c2 u03c4u03bfu03c5 u03bdu03bfu03bcu03b9u03bau03bfu03cd u03bau03bbu03acu03b4u03bfu03c5, u03b5u03c1u03b3u03b1u03b6u03ccu03bcu03b5u03bdu03bfu03b9 u03c3u03c4u03b7u03bd u03c0u03c1u03ceu03c4u03b7 u03b3u03c1u03b1u03bcu03bcu03ae u03bau03b1u03b9 u03b5u03bau03c0u03b1u03b9u03b4u03b5u03c5u03c4u03adu03c2/u03c0u03b1u03b9u03b4u03b1u03b3u03c9u03b3u03bfu03af), u03c9u03c3u03c4u03ccu03c3u03bf u03bcu03c0u03bfu03c1u03bfu03cdu03bd u03bdu03b1 u03c0u03c1u03bfu03c3u03b1u03c1u03bcu03ccu03b6u03bfu03bdu03c4u03b1u03b9 u03b5u03cdu03bau03bfu03bbu03b1 u03b3u03b9u03b1 u03c4u03b7u03bd u03b5u03bau03c0u03b1u03afu03b4u03b5u03c5u03c3u03b7 u03acu03bbu03bbu03c9u03bd u03b5u03bdu03b4u03b9u03b1u03c6u03b5u03c1u03ccu03bcu03b5u03bdu03c9u03bd/u03bfu03bcu03acu03b4u03c9u03bd-u03c3u03c4u03ccu03c7u03bfu03c2.
  • u03a4u03bf u03b5u03bau03c0u03b1u03b9u03b4u03b5u03c5u03c4u03b9u03bau03cc u03b5u03c1u03b3u03b1u03bbu03b5u03afu03bf u03c4u03bfu03c5 PRESERVERE u03adu03c7u03b5u03b9 u03c3u03c7u03b5u03b4u03b9u03b1u03c3u03c4u03b5u03af u03bcu03b5 u03c4u03c1u03ccu03c0u03bf u03c0u03bfu03c5 u03bdu03b1 u03bcu03c0u03bfu03c1u03b5u03af u03bdu03b1 u03c7u03c1u03b7u03c3u03b9u03bcu03bfu03c0u03bfu03b9u03b7u03b8u03b5u03af u03b5u03afu03c4u03b5 u03c3u03b5 u03b4u03b9u03b1 u03b6u03ceu03c3u03b7u03c2 u03c3u03c5u03bdu03b1u03bdu03c4u03aeu03c3u03b5u03b9u03c2 u03b5u03afu03c4u03b5 u03b4u03b9u03b1u03b4u03b9u03bau03c4u03c5u03b1u03bau03ac u03bcu03adu03c3u03c9 u03bcu03b9u03b1u03c2 u03bcu03b1u03b8u03b7u03c3u03b9u03b1u03bau03aeu03c2 u03c0u03bbu03b1u03c4u03c6u03ccu03c1u03bcu03b1u03c2.
  • u0397 u03b5u03bau03c0u03b1u03b9u03b4u03b5u03c5u03c4u03b9u03bau03ae u03bcu03adu03b8u03bfu03b4u03bfu03c2 u03c4u03bfu03c5 PRESERVERE u03b5u03c0u03b9u03c4u03c1u03adu03c0u03b5u03b9 u03c3u03b5 u03bfu03c0u03bfu03b9u03bfu03bdu03b4u03aeu03c0u03bfu03c4u03b5 u03b5u03beu03c9u03c4u03b5u03c1u03b9u03bau03cc u03b5u03bau03c0u03b1u03b9u03b4u03b5u03c5u03c4u03ae u03bdu03b1 u03c4u03b7u03bd u03bau03b1u03c4u03b1u03bdu03bfu03b5u03af u03b5u03cdu03bau03bfu03bbu03b1 u03bau03b1u03b9 u03bdu03b1 u03c4u03b7u03bd u03c0u03c1u03bfu03c3u03b1u03c1u03bcu03ccu03b6u03b5u03b9 u03c3u03cdu03bcu03c6u03c9u03bdu03b1 u03bcu03b5 u03c4u03b7u03c2 u03b1u03bdu03acu03b3u03bau03b5u03c2 u03c4u03bfu03c5 u03b3u03b9u03b1 u03c7u03c1u03ccu03bdu03bf u03bcu03b9u03bau03c1u03ccu03c4u03b5u03c1u03bf u03c4u03b7u03c2 u03bcu03b9u03b1u03c2 u03bcu03adu03c1u03b1u03c2.