Θέμα 5 Εταίροι

8 u03bfu03c1u03b3u03b1u03bdu03b9u03c3u03bcu03bfu03af u2013 u03c0u03b1u03bdu03b5u03c0u03b9u03c3u03c4u03aeu03bcu03b9u03b1, u03c3u03c5u03bdu03b5u03c4u03b1u03b9u03c1u03b9u03c3u03bcu03bfu03af, u039cu039au039f u03b1u03c0u03cc 6 u03c7u03ceu03c1u03b5u03c2 u03c4u03b7u03c2 u0395u0395 u03c3u03c5u03bcu03bcu03b5u03c4u03adu03c7u03bfu03c5u03bd u03c3u03c4u03bf u03adu03c1u03b3u03bf:

  • u0399u03c4u03b1u03bbu03afu03b1Cooperativa Sociale San Saturnino Onlus and Lai-Momo Societu00e0 Cooperativa Sociale
  • u039au03cdu03c0u03c1u03bfu03c2 – University of Central Lancashire Cyprus and Center For Social Innovation (CSI)
  • u0392u03bfu03c5u03bbu03b3u03b1u03c1u03afu03b1 – Multi Kulti Collective
  • u0395u03bbu03bbu03acu03b4u03b1 u2013 u038au03b4u03c1u03c5u03bcu03b1 u0398u03b5u03bcu03b9u03c3u03c4u03bfu03bau03bbu03ae u03bau03b1u03b9 u0394u03b7u03bcu03aeu03c4u03c1u03b7 u03a4u03c3u03acu03c4u03c3u03bfu03c5 u2013 u039au03adu03bdu03c4u03c1u03bf u0395u03c5u03c1u03c9u03c0u03b1u03cau03bau03bfu03cd u03a3u03c5u03bdu03c4u03b1u03b3u03bcu03b1u03c4u03b9u03bau03bfu03cd u0394u03b9u03bau03b1u03afu03bfu03c5
  • u039cu03acu03bbu03c4u03b1 – The People for Change Foundation
  • u039au03acu03c4u03c9 u03a7u03ceu03c1u03b5u03c2 – Amsterdam University of Applied Sciences (AUAS)