Θέμα 4 Αναστοχασμός, Ερωτήσεις & κλείσιμο

u0395u03c1u03c9u03c4u03aeu03c3u03b5u03b9u03c2 u03bau03b1u03b9 u03bau03bbu03b5u03afu03c3u03b9u03bcu03bfn

u03a0u03ceu03c2 u03bdu03b9u03ceu03b8u03b5u03c4u03b5 u03c6u03b5u03cdu03b3u03bfu03bdu03c4u03b1u03c2 u03b1u03c0u03cc u03c4u03bf u03b5u03c1u03b3u03b1u03c3u03c4u03aeu03c1u03b9;

u039cu03b5 u03bcu03afu03b1 u03bbu03adu03beu03b7 u263a

u0395u03c4u03b1u03afu03c1u03bfu03b9 u03c4u03bfu03c5 PRESERVERE:n