Θέμα 3 Εξέταση διλημμάτων σχετικών με την εργασία

u0391u03c0u03cc u03c4u03bfu03c5u03c2 u03c3u03c5u03bcu03bcu03b5u03c4u03adu03c7u03bfu03bdu03c4u03b5u03c2 u03b6u03b7u03c4u03b5u03afu03c4u03b1u03b9 u03bdu03b1 u03c6u03adu03c1u03bfu03c5u03bd u03bcu03b9u03b1 u03c0u03b5u03c1u03afu03c0u03c4u03c9u03c3u03b7 u03b3u03b9u03b1 u03bcu03b5u03bbu03adu03c4u03b7 u03c3u03c4u03bf u03b5u03c1u03b3u03b1u03c3u03c4u03aeu03c1u03b9. u039au03b1u03c4u03ac u03c4u03b7 u03b4u03b9u03acu03c1u03bau03b5u03b9u03b1 u03c4u03b7u03c2 u03c3u03c5u03bdu03acu03bdu03c4u03b7u03c3u03b7u03c2, u03bf u03b5u03bau03c0u03b1u03b9u03b4u03b5u03c5u03c4u03aeu03c2 u03b8u03b1 u03bau03b1u03b8u03bfu03b4u03b7u03b3u03aeu03c3u03b5u03b9 u03c4u03b7 u03c3u03c5u03b6u03aeu03c4u03b7u03c3u03b7 u03c9u03c2 u03b1u03bau03bfu03bbu03bfu03cdu03b8u03c9u03c2:

1.u03a3u03c5u03b6u03aeu03c4u03b7u03c3u03b7 u03c4u03c9u03bd u03b7u03b8u03b9u03bau03ceu03bd u03b4u03b9u03bbu03b7u03bcu03bcu03acu03c4u03c9u03bd u03b5u03bdu03c4u03ccu03c2 u03c4u03c9u03bd u03b5u03c0u03b9u03bcu03adu03c1u03bfu03c5u03c2 u03bfu03bcu03acu03b4u03c9u03bd

2.u03a5u03c0u03ccu03b4u03b5u03b9u03beu03b7 u03bcu03b5u03c4u03b1u03bau03afu03bdu03b7u03c3u03b7u03c2 u03c4u03b7u03c2 u03b5u03beu03adu03c4u03b1u03c3u03b7u03c2 u03b1u03c0u03cc u03c4u03bf u03c0u03c1u03bfu03c3u03c9u03c0u03b9u03bau03cc u03c0u03bbu03b1u03afu03c3u03b9u03bf u03c3u03b5 u03bcu03b9u03b1 u03b5u03c5u03c1u03cdu03c4u03b5u03c1u03b7 u03bfu03c0u03c4u03b9u03bau03ae u03b3u03c9u03bdu03afu03b1 (u03bfu03c1u03b3u03acu03bdu03c9u03c3u03b7 & u03bau03bfu03b9u03bdu03c9u03bdu03afu03b1)

3.u0394u03c1u03acu03c3u03b7: u03c7u03b1u03c1u03acu03beu03c4u03b5 u03bcu03b9u03b1 u03c3u03b1u03c6u03ae u03bau03b1u03c4u03b5u03cdu03b8u03c5u03bdu03c3u03b7 u03b4u03c1u03acu03c3u03b7u03c2 (u03bau03b1u03b9 u03c3u03c7u03b5u03c4u03b9u03bau03ceu03bd u03b5u03bdu03b5u03c1u03b3u03b5u03b9u03ceu03bd)

4.u03a0u03b1u03c1u03bfu03c5u03c3u03afu03b1u03c3u03b7 u03c4u03bfu03c5 u03b1u03c0u03bfu03c4u03b5u03bbu03adu03c3u03bcu03b1u03c4u03bfu03c2

5.u0391u03bdu03b1u03c3u03c4u03bfu03c7u03b1u03c3u03bcu03ccu03c2 u03c3u03c7u03b5u03c4u03b9u03bau03ac u03bcu03b5 u03c4u03b7 u03b4u03b9u03b1u03b4u03b9u03bau03b1u03c3u03afu03b1