Topic 1 Επισκόπηση βασικών πτυχών και εννοιών οδηγίας 2012/29/ΕΕ

Ανάγκες Θυμάτων

 • Δικαιώματα θυμάτων στην ΕΕ

  Κάθε χρόνο, εκτιμάται ότι ποσοστό 15% των Ευρωπαίων, δηλαδή 75 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πέφτουν θύματα εγκληματικότητας. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι ταξιδεύουν, ζουν ή σπουδάζουν σε άλλη χώρα της ΕΕ και ενδέχεται να πέσουν θύματα εγκληματικότητας.

  Ανταπόκριση στις ανάγκες των θυμάτων

  Σεβασμός και αναγνώριση

  Προστασία

  Υποστήριξη

  Πρόσβαση στη δικαιοσύνη

  Αποζημίωση και αποκατάσταση

Οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων 2019/29/ΕΕ

Η οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων θεσπίζει ελάχιστα πρότυπα σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που έχουν πέσει θύματα εγκληματικότητας αναγνωρίζονται και  αντιμετωπίζονται με σεβασμό.

Οδηγία για τα θύματα - Επιτεύγματα

 • Διασφάλιση ελάχιστων δικαιωμάτων για όλα τα θύματα, όλων των εγκλημάτων
 • Αναγνώριση ειδικών αναγκών ευάλωτων θυμάτων
 • Διασφάλιση θέσπισης σαφών, συγκεκριμένων και εκτελεστών υποχρεώσεων

Οδηγία για τα θύματα - Πεδίο εφαρμογής

 • Ενημέρωση
 • Διερμηνεία και μετάφραση
 • Υποστήριξη
 • Προστασία
 • Συμμετοχή στην ποινική διαδικασία
 • Εκπαίδευση των επαγγελματιών του κλάδου
 • Συντονισμός

Εισαγωγή

 • Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο τη διατήρηση και την ανάπτυξη ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.
 • Το Συμβούλιο έχει εκδώσει την απόφαση-πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ, της 15ης Μαρτίου 2001, σχετικά με το καθεστώς των θυμάτων σε ποινικές διαδικασίες.
 • Στο πλαίσιο του Προγράμματος της Στοκχόλμης, το οποίο εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2009, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη κλήθηκαν να εξετάσουν τρόπους βελτίωσης της νομοθεσίας και των μέτρων πρακτικής υποστήριξης για την προστασία των θυμάτων.
 • Το 2011, το Συμβούλιο δήλωσε ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα σε επίπεδο Ένωσης προκειμένου να ενισχυθούν τα δικαιώματα, η υποστήριξη και η προστασία των θυμάτων της εγκληματικότητας [ψήφισμα του 2011 σχετικά με οδικό χάρτη για την ενίσχυση των δικαιωμάτων και την προστασία των θυμάτων, ιδίως σε ποινικές διαδικασίες – («Οδικός χάρτης της Βουδαπέστης»)].
 • Νομική βάση: Στο άρθρο 82 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) προβλέπεται η θέσπιση ελάχιστων κανόνων εφαρμοστέων στα κράτη μέλη, προκειμένου να διευκολυνθεί η αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων και διαταγών, καθώς και η αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις που έχουν διασυνοριακές διαστάσεις, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα των θυμάτων της εγκληματικότητας.