Θέμα 5 Πώς να συντονίσετε την εκπαιδευτική συνάντηση στην τάξη

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

  • Κατά τη διοργάνωση της εκπαίδευσης, βεβαιωθείτε ότι όλοι έχουν ενημερωθεί σχετικά με το μέρος και την ώρα.
  • Συστήνεται να καλείτε τους συμμετέχοντες να προσέλθουν στον χώρο διεξαγωγής τουλάχιστον 15 λεπτά πριν από την έναρξη της συνάντησης, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι η εκδήλωση θα ξεκινήσει την προγραμματισμένη ώρα.
  • Ετοιμάστε την αίθουσα και το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί (έντυπα προς υπογραφή, στυλό, εκτυπωμένο υλικό, παρουσιάσεις κτλ.) εκ των προτέρων.
  • Ελέγξετε ότι ο τεχνικός εξοπλισμός λειτουργεί (οπτικοακουστικά μέσα κτλ.) και βεβαιωθείτε ότι έχετε στη διάθεσή σας εφεδρικές συσκευές.

Καλωσόρισμα και εισαγωγή

Το πρώτο μέρος της συνάντησης θα είναι αφιερωμένο στο καλωσόρισμα και την παρουσίαση της ημερήσιας διάταξης. Μπορεί επίσης να δοθούν πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τον χώρο διεξαγωγής της εκπαίδευσης και το χρονοδιάγραμμα.

Εκτίμηση προσδοκιών

Για να ενθαρρύνετε τη συμμετοχή και να δημιουργήσετε ένα θετικό κλίμα στην τάξη, εισηγούμαστε να πραγματοποιηθεί κάποια δραστηριότητα για το σπάσιμο του πάγου. Σκοπός της είναι τόσο η παρουσίαση των συμμετεχόντων όσο και η διατύπωση του τι προσδοκούν από την εκπαίδευση.

Οι δραστηριότητες ιδεοκαταιγισμού είναι ιδανικές για την επίτευξη των παραπάνω και μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν μέσω της δημιουργίας συννέφων λέξεων ή της διεξαγωγής γκάλοπ σε πραγματικό χρόνο.

Παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος

Είναι σημαντικό να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τη δομή του προγράμματος και τον τρόπο χρήσης της διαδικτυακής πλατφόρμας.

Η παρουσίαση PowerPoint του πίνακα περιεχομένων θα μπορούσε να αποτελεί τον καλύτερο τρόπο απεικόνισης του προγράμματος.

Εκπαιδευτική δραστηριότητα

Έφθασε η στιγμή να ασχοληθείτε συγκεκριμένα με το περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Εντός του προγραμματισμένου χρόνου, θα μπορέσετε να εξετάσετε τα επιμέρους θέματα της ενότητας χρησιμοποιώντας τις διαφάνειες που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο καθώς και συμπληρωματικό υλικό.

Δραστηριότητες εργαστηρίου

Η πρόσκληση της τάξης σε μια πρακτική δραστηριότητα είναι ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλίσετε τη συμμετοχή και να ελέγξετε κατά πόσο τα θέματα έχουν πράγματι γίνει κατανοητά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα «Πρακτικά σενάρια» τα οποία παρουσιάζονται στις θεματικές ενότητες, προκειμένου να ελέγξετε τους συμμετέχοντες μέσω ομαδικής δουλειάς. Οι ασκήσεις που περιλαμβάνονται στην ψηφιακή πλατφόρμα αποτελούν επίσης ιδανικό τρόπο επισήμανσης των κυριότερων σημείων του μαθήματος και αποτελεσματικής παρουσίασης της λειτουργίας τους στην πράξη.

Ολοκληρώστε τη συνάντηση

Κρατήστε κάποιο χρόνο για ερωτήσεις και μια τελική συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων.

Αξιολόγηση της εμπειρίας

Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και των γνώσεων που αποκόμισαν οι συμμετέχοντες, ετοιμάστε ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο ικανοποίησης, το οποίο πρέπει να υποβληθεί κατά τη λήξη της εκπαίδευσης ή αργότερα (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή).

Εταίροι του PRESERVERE: