Θέμα 5 Μεταβιβασιμότητα, προσαρμοστικότητα & βιωσιμότητα του περιεχομένου

  • Η εκπαιδευτική μέθοδος του PRESERVERE έχει σχεδιαστεί με πρόθεση να προσφέρει σε όλες τις ενδιαφερόμενες ομάδες-στόχος και τους αποδέκτες βιώσιμα, δυναμικά και προσαρμόσιμα εκπαιδευτικά εργαλεία, τα οποία είναι ανθεκτικά στις περιστασιακές πολιτικές, νομικές και πρακτικές μεταβολές στα διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ.
  • Οι θεματικές ενότητες σχεδιάστηκαν για να είναι μεταβιβάσιμες. Μπορούν να απευθύνονται στις κύριες ομάδες-στόχος (επαγγελματίες του νομικού κλάδου, εργαζόμενοι στην πρώτη γραμμή και εκπαιδευτές/παιδαγωγοί), ωστόσο μπορούν να προσαρμόζονται εύκολα για την εκπαίδευση άλλων ενδιαφερόμενων/ομάδων-στόχος.
  • Το εκπαιδευτικό εργαλείο του PRESERVERE έχει σχεδιαστεί με τρόπο που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σε δια ζώσης συναντήσεις είτε διαδικτυακά μέσω μιας μαθησιακής πλατφόρμας.
  • Η εκπαιδευτική μέθοδος του PRESERVERE επιτρέπει σε οποιονδήποτε εξωτερικό εκπαιδευτή να την κατανοεί εύκολα και να την προσαρμόζει σύμφωνα με της ανάγκες του για χρόνο μικρότερο της μιας μέρας.