Θέμα 5 Εταίροι

8 οργανισμοί – πανεπιστήμια, συνεταιρισμοί, ΜΚΟ από 6 χώρες της ΕΕ συμμετέχουν στο έργο:

  • ΙταλίαCooperativa Sociale San Saturnino Onlus and Lai-Momo Società Cooperativa Sociale
  • Κύπρος – University of Central Lancashire Cyprus and Center For Social Innovation (CSI)
  • Βουλγαρία – Multi Kulti Collective
  • Ελλάδα – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
  • Μάλτα – The People for Change Foundation
  • Κάτω Χώρες – Amsterdam University of Applied Sciences (AUAS)