Θέμα 4 Διά ζώσης εκπαιδευτική συνάντηση σε τάξη

Η δια ζώσης εκπαίδευση προϋποθέτει τη διαθεσιμότητα ενός φυσικού χώρου για τη φιλοξενία των συμμετεχόντων.

Η επιλογή του χώρου και της διάταξης των θέσεων δεν εξαρτάται μόνο από τον αριθμό των ατόμων των οποίων τη συμμετοχή στην εκδήλωση επιδιώκει ο εκπαιδευτής, αλλά επίσης και από το είδος της δραστηριότητας που επιθυμεί να διεξαγάγει καθώς και από το βαθμό αλληλεπίδρασης τον οποίο θέλει να διασφαλίσει.

Ο χώρος μάθησης διαμορφώνει τη μαθησιακή και διδακτική συμπεριφορά

Μπορούμε να εξετάσουμε τρεις βασικούς τρόπους διάταξης των θέσεων στην τάξη:

  • Παραδοσιακή τάξη
  • Ημικυκλική διάταξη
  • Κυκλική διάταξη

 

Η παραδοσιακή τάξη

Στη διάταξη αυτή, όλα τα θρανία και οι καρέκλες αντικρίζουν τον εκπαιδευτή και τον πίνακα της παρουσίασης. Είναι η πιο συνήθης διάταξη σε σχολεία και πανεπιστήμια.

+ Οι συμμετέχοντες συγκεντρώνονται στην παρουσίαση

Είναι δύσκολο να συνεργαστούν οι συμμετέχοντες, εφόσον κοιτάζουν ο ένας την πλάτη του άλλου

Είναι η καλύτερη επιλογή για την παρακολούθηση διαλέξεων και παρουσιάσεων σε διαφάνειες. Αυτού του είδους η διαρρύθμιση είναι κατάλληλη για μεγάλες ομάδες.

Η ημικυκλική διάταξη

Στη διάταξη αυτή, τα θρανία και οι καρέκλες τοποθετούνται ημικυκλικά, με τρόπο που οι συμμετέχοντες να μπορούν να δουν ο ένας τον άλλον καθώς και την παρουσίαση του εκπαιδευτή.

+ Διευκολύνει την ομαδική συζήτηση και αλληλεπίδραση

 Απαιτεί περισσότερο χώρο

Αυτού του είδους η διαρρύθμιση είναι ακατάλληλη για μεγάλες ομάδες, επειδή απαιτεί μεγάλο χώρο και, εάν οι συμμετέχοντες είναι πολλοί, θα κάθονται σε μεγάλη απόσταση ο ένας από τον άλλον.

Η κυκλική διάταξη

Οι συμμετέχοντες κάθονται απέναντι ο ένας από τον άλλον και ο εκπαιδευτής δεν κατέχει συγκεκριμένη θέση μέσα στον κύκλο.

+ Βολική για ομαδική συζήτηση και αλληλεπίδραση

Δεν επιτρέπει τη χρήση πίνακα ή διαφανειών

Αυτού του είδους η διαρρύθμιση απαιτεί επίσης μικρό ακροατήριο. Είναι ο τρόπος ο οποίος επιτρέπει τη διεξαγωγή ομαδικών δραστηριοτήτων μετά την ολοκλήρωση της διάλεξης του εκπαιδευτή.

Εξοπλισμός και υλικό

Για να χρησιμοποιήσετε το εγχειρίδιο, θα χρειαστείτε συσκευή προβολής και οθόνη, και συστήνουμε να έχετε ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο στην τάξη, προκειμένου να έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο και να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το υλικό που βρίσκεται στη διαδικτυακή πλατφόρμα.

Παρόλο που δεν προβλέπεται η διανομή εκτυπωμένου υλικού, ο εκπαιδευτής μπορεί να αποφασίσει να εκτυπώσει κάποιες διαφάνειες ή να διανείμει άλλο συμπληρωματικό υλικό το οποίο θα είναι χρήσιμο για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης.

Η εκπαίδευση σε πραγματικό χρόνο μπορεί επίσης να γίνει διαδικτυακά

Τα βήματα για την οργάνωση της τάξης περιλαμβάνουν την παροχή του τεχνικού εξοπλισμού για τη διεξαγωγή των διαλέξεων με βίντεο και τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων.