Θέμα 3 Τι συνεπάγεται η καλύτερη εφαρμογή του νομικού πλαισίου της ΕΕ για την καταπολέμηση του ρατσισμού;

Source: Unsplash/Rolande PG "Racism is a Virus" sign at a Black Lives Matter protest in Montreal, Canada.

Προκλήσεις κατά την εφαρμογή των Οδηγιών

Δεδομένου του συνόλου των κανονισμών που καλύπτονται από το νομικό πλαίσιο, ποιες θα ήταν οι προτεραιότητές σας;

Ποιες ατομικές δράσεις είμαι διατεθειμένος/-νη να αναλάβω προκειμένου να συμβάλω στην εφαρμογή των Οδηγιών;

Πώς μπορούν να ξεπεραστούν τα εμπόδια που επηρεάζουν την εφαρμογή των Οδηγιών;
  • Αντιμετώπιση της ρητορικής και των εγκλημάτων μίσους και των διακρίσεων εις βάρος των Ρομά
  • Ενθάρρυνση της καταγγελίας περιστατικών διάκρισης
  • Αντιμετώπιση του μίσους και των διακρίσεων εις βάρος των Mουσουλμάνων
  • Αντιμετώπιση του δομικού ρατσισμού που παρατηρείται εις βάρος ατόμων λόγω του χρώματος του δέρματός τους

Εταίροι του PRESERVERE: