Θέμα 2 Συζήτηση συγκεκριμένων περιπτώσεων

Περιπτωσιολογική μελέτη

Μια γυναίκα εργάζεται σε ένα δικηγορικό γραφείο με ετήσια σύμβαση. Η επίδοσή της αξιολογείται θετικά. Μένει έγκυος και ενημερώνει τον εργοδότη της σχετικά με την εγκυμοσύνη της. Λίγο αργότερα, ενημερώνεται ότι η σύμβασή της δεν θα ανανεωθεί. Ο εργοδότης αναφέρει ότι ο λόγος είναι το συμφέρον της εταιρείας.

Συνιστά αυτή η ενέργεια διάκριση;

Ένα αγόρι με αυτισμό εγγράφεται στο πρόγραμμα εκπαίδευσης ΤΠΕ και Διαχείρισης Μέσων Ενημέρωσης. Η σχολή απορρίπτει το αγόρι για το λόγο ότι δεν μπορεί να παράσχει την καθοδήγηση που χρειάζεται κάποιο άτομο με αυτισμό κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Συνιστά αυτή η ενέργεια διάκριση;

Υπάλληλος η οποία εργάζεται ως συντονίστρια του τμήματος συλλογής αίματος σε νοσοκομείο θέλει να καλύπτει πλήρως τα χέρια της λόγω της θρησκείας της. Το νοσοκομείο απαιτεί να χέρια της να είναι ακάλυπτα για λόγους υγιεινής.

Συνιστά αυτή η ενέργεια διάκριση;