Θέμα 2 Ομάδες-στόχος

Βασικές ομάδες-στόχος:

  • 210 επαγγελματίες του νομικού κλάδου
  • 210 εργαζόμενοι στην πρώτη γραμμή (αστυνομικοί, εργαζόμενοι σε κέντρα υποδοχής, κοινωνικοί λειτουργοί, διοικητικό προσωπικό, φροντιστές, ψυχολόγοι, παιδαγωγοί, ιατρικά και παραϊατρικά επαγγέλματα κ.ά.)
  • 70 εκπαιδευτικοί/παιδαγωγοί

Ενδιαφερόμενοι φορείς & άλλοι αποδέκτες όπως:

  • Φορείς οι οποίοι ασχολούνται με την καταπολέμηση των διακρίσεων, του ρατσισμού, της μισαλλοδοξίας και της ξενοφοβίας
  • Οργανισμοί της κοινωνίας των πολιτών & ΜΚΟ οι οποίοι μάχονται κατά φαινομένων διάκρισης
  • Δημόσιες αρχές (δήμοι, σχετικά τμήματα υπουργείων, υπηρεσίες μετανάστευσης)
  • Εθνικοί φορείς ισότητας
  • Ακαδημαϊκό προσωπικό στον τομέα της νομικής και/ή της δημόσιας πολιτικής