Θέμα 2 Δίκτυα της ΕΕ για την καταπολέμηση του ρατσισμού

Δίκτυα για την καταπολέμηση του ρατσισμού  

  • Ανοικτό σε οργανισμούς που ασχολούνται με την καταπολέμηση του ρατσισμού στην Ευρώπη.
  • Συνδυάζει την υπεράσπιση της φυλετικής ισότητας και τη συνεργασία μεταξύ φορέων της κοινωνίας των πολιτών.
  • Ανοικτή σε δήμους που ενδιαφέρονται για την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων καθώς και για την ανταλλαγή καλών πρακτικών.
  • Με την είσοδό τους στη Συμμαχία, οι δήμοι δεσμεύονται να ακολουθούν ένα Σχέδιο Δράσης Δέκα Σημείων.
  • Ανοικτό σε ερευνητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, ακτιβιστές και άτομα υπεύθυνα για την υλοποίηση πολιτικών τα οποία εργάζονται στον τομέα της φυλετικής καταγωγής και του ρατσισμού.
  • Υποστηρίζει τον εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ διαφορετικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων και επιστημονικών κλάδων.  

Δίκτυα για την κοινωνική ένταξη και τη συνεργασία 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Καινοτομίας για την Ένταξη

❑Ένας ευρωπαϊκός οργανισμός δικτύωσης για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ οργανισμών στην Ευρώπη τους οποίους συνδέει η ενασχόληση με κοινωνικές προκλήσεις. 

Διοργανώνει διεθνείς συναντήσεις δικτύωσης, σεμινάρια και διαδικτυακά σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, επισκέψεις μελέτης, αναζήτηση εταίρων, υλικό ανάπτυξης και εκπαίδευσης 

Equinet 

❑Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Φορέων Ισότητας. Επιτρέπει την ανοικτή ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων μεταξύ των εθνικών οργανισμών κατά του ρατσισμού καθώς και την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης. 

Δίκτυα για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους

Δίκτυα για την ισότητα των Ρομά 

Δίκτυα για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού

Δίκτυα κατά της ισλαμοφοβίας