Θέμα 1 Το έργο

Το PRESERVERE ασχολείται με την καταπολέμηση της μισαλλοδοξίας, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των διακρίσεων κατά ευάλωτων εθνοτικών και φυλετικών ομάδων και, συγκεκριμένα, των Ρομά, των Εβραίων, των Μουσουλμάνων και των ατόμων αφρικανικής καταγωγής. Εκκινώντας από την αρχή ότι, οποιοδήποτε σύστημα είναι επιφορτισμένο με την προστασία των ευάλωτων από τις διακρίσεις, πρέπει, πρώτα απ’ όλα, να στηρίζεται σε ένα αποτελεσματικό νομικό πλαίσιο, το έργο υλοποιεί δραστηριότητες οι οποίες αποσκοπούν στην καλύτερη εφαρμογή του νόμου.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα CERV (Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Source: https://blogs.chapman.edu/education/2020/09/04/chapman-experiential-philanthropy-project-supports-anti-racism-and-black-community-nonprofits//