Θέμα 1 Ρατσισμός και διακρίσεις στην Ευρώπη

Source: https://www.manchester.ac.uk/discover/news/new-report-uncovers-institutional-racism-in-the-justice-system/

Πώς αντιμετωπίζουμε τον δομικό ρατσισμό, τα εγκλήματα μίσους, και τη μη αναφορά περιστατικών στις χώρες μας; 

Δομικός ρατσισμός

Η «δέσμη εργαλείων για τον δομικό ρατσισμό στην αγορά εργασίας» του ENAR

Μη αναφορά περιστατικών

Το SPAD (Γραφείο για την Καταπολέμηση των Φυλετικών Διακρίσεων)

Ρητορική και εγκλήματα μίσους

Χαρτογράφηση εθνικών μέτρων κατά της ρητορικής μίσους στην Ισπανία

Το Podcast της Υπηρεσίας Μελετών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση των εθνοτικών και φυλετικών διακρίσεων υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες – ακούστε το εδώ.  

Οι εθνοτικές μειονότητες και οι μετανάστες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν παρενόχληση και διακρίσεις σε όλη την ΕΕ, παρά την εδώ και πολλά χρόνια ύπαρξη νομοθεσίας της ΕΕ κατά του ρατσισμού. Ποιοι είναι οι λόγοι; 

Source: Human Hands by Matheus Viana from Pexels

Πώς επηρεάζουν την καθημερινότητα των θυμάτων ο δομικός ρατσισμός και τα εγκλήματα μίσους;
Ποιες είναι οι συνέπειες της ελλιπούς αναφοράς περιστατικών;

Ο ρατσισμός στην Ευρώπη