Θέμα 1 Παρουσίαση εκπαιδευτών & συμμετεχόντων

Αποτελεσματική ευαισθητοποίηση επαγγελματιών και του ευρύτερου κοινού

 • Παρουσίαση εκπαιδευτών & συμμετεχόντων
 • Προκαταλήψεις και συσχέτιση
 • Ερωτήσεις
 • Κλείσιμο
 1. Ηλικία;
 2. Τόπος γέννησης;
 3. Καταγωγή γονέων;
 4. Σε σχέση; Α/Θ/Χ;
 5. Παιδιά;
 6. Χόμπι;
 7. Μόρφωση; 
 1. Παρακαλούμε πείτε μας το όνομά σας και ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό σας… Μοιραστείτε μόνο ό,τι αισθάνεστε άνετα να μοιραστείτε
 2. Ομάδα: Το αναγνωρίζετε αυτό/ το συμμερίζεστε;Σηκώστε το χέρι αν η απάντησή σας είναι θετική!
 3. Δώστε τη σκυτάλη στον επόμενο!☺