Θέμα 1 Ανακεφαλαίωση του εργαστηρίου της Ευαισθητοποίησης

Ανακεφαλαίωση προηγούμενης εκπαιδευτικής συνάντησης

  • Τι θυμάστε από την προηγούμενη εκπαίδευση;
  • Τι σας άγγιξε περισσότερο;
  • Άλλαξε καθόλου η νοοτροπία σας;