Δραστηριότητα

Τύπος: Απολογισμός και αναστοχασμός

Ερωτήσεις: Παρακαλώ σκεφτείτε ξανά τις υποθέσεις που συζητήσαμε.

Ποια διδάγματα αντλήσαμε από τις εμπειρίες μας όσον αφορά τη μεταχείριση προσώπων που υφίστανται διακρίσεις;