Θέμα 3 Περιεχόμενο Εκπαιδευτικού Υλικού

ΕΝΟΤΗΤΑ I

1.Πρόγραμμα για επαγγελματίες στο χώρο του δικαίου

Επίκληση του δικαίου της ΕΕ στα εθνικά δικαστήρια, τα θεσμικά όργανα και την καθημερινή πρακτική (2 ώρες)

 • Η αρχή της υπεροχής του κοινοτικού δικαίου: Θεωρία και πράξη
 • Το νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την καταπολέμηση των διακρίσεων, με εστίαση στις πολιτικές κατά του ρατσισμού
 • Πρακτική περιπτωσιολογική μελέτη
 1. Οι διατάξεις της Οδηγίας για τη Φυλετική Ισότητα (3 ώρες)
 • Παρουσίαση των κυριότερων όρων και διατάξεων της Οδηγίας για τη Φυλετική Ισότητα
 • Επισήμανση σημαντικής νομολογίας σε σχέση με την Οδηγία
 • Εφαρμογή της γνώσης αυτής σε πρακτικά σενάρια, προκειμένου να εξετάσουμε πώς λειτουργεί ο νόμος στην πράξη
 1. Διατάξεις οδηγίας για τα δικαιώματα των θυμάτων (3.5 ώρες)
 • Επισκόπηση βασικών πτυχών και εννοιών οδηγίας 2012/29/ΕΕ: Τι αφορά η Οδηγία και ποιες είναι οι βασικές διατάξεις της;
 • Εφαρμογή της οδηγίας 2012/29/ΕΕ ανά την ΕΕ (εναρμόνιση και πρόσφατη εθνική νομολογία)
 • Μελέτη περίπτωσης: Ελλείψει εναρμόνισης/Οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων
 1. Σύνθεση υλικού ενότητας και πρακτικά σενάρια (1.5 ώρα)
 2. Πρακτικό Σενάριο 1
 3. Πρακτικό Σενάριο 2
 4. Πρακτικό Σενάριο 3

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ

 1. Πρόγραμμα για επαγγελματίες πρώτης γραμμής

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τους ίδιους τίτλους θεμάτων με την Ενότητα”1. Προγράμματα σπουδών για επαγγελματίες στον τομέα του δικαίου”, αλλά το περιλαμβανόμενο υλικό είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των εργαζομένων πρώτης γραμμής

Επίκληση του δικαίου της ΕΕ στα εθνικά δικαστήρια, τα θεσμικά όργανα και την καθημερινή πρακτική (2 ώρες)

 • Η αρχή της υπεροχής του κοινοτικού δικαίου: Θεωρία και πράξη
 • Το νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την καταπολέμηση των διακρίσεων, με εστίαση στις πολιτικές κατά του ρατσισμού
 • Πρακτική περιπτωσιολογική μελέτη
 1. Οι διατάξεις της Οδηγίας για τη Φυλετική Ισότητα (3 ώρες)
 • Παρουσίαση των κυριότερων όρων και διατάξεων της Οδηγίας για τη Φυλετική Ισότητα
 • Επισήμανση σημαντικής νομολογίας σε σχέση με την Οδηγία
 • Εφαρμογή της γνώσης αυτής σε πρακτικά σενάρια, προκειμένου να εξετάσουμε πώς λειτουργεί ο νόμος στην πράξη
 1. Διατάξεις οδηγίας για τα δικαιώματα των θυμάτων (3.5 ώρες)
 • Επισκόπηση βασικών πτυχών και εννοιών οδηγίας 2012/29/ΕΕ: Τι αφορά η Οδηγία και ποιες είναι οι βασικές διατάξεις της;
 • Εφαρμογή της οδηγίας 2012/29/ΕΕ ανά την ΕΕ (εναρμόνιση και πρόσφατη εθνική νομολογία)
 • Μελέτη περίπτωσης: Ελλείψει εναρμόνισης/Οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων
 1. Σύνθεση υλικού ενότητας και πρακτικά σενάρια (1.5 ώρα)
 • Πρακτικό Σενάριο 1
 • Πρακτικό Σενάριο 2
 • Πρακτικό Σενάριο 3

Ειδικά θέματα για φορείς του ευρύτερου οικοσυστήματος

 1. Υποστήριξη για την καλύτερη εφαρμογή του νομικού πλαισίου της ΕΕ για την καταπολέμηση του ρατσισμού (1.5 ώρα)
 2. Αποτελεσματική ευαισθητοποίηση επαγγελματιών και του ευρύτερου κοινού (2.5 ώρες)
 3. Υποστήριξη επαγγελματιών – Δημιουργία βιώσιμων συμμαχιών – εξέταση διλημμάτων σχετικών με την εργασία (2.5 ώρες)
 4. Νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την καταπολέμηση των διακρίσεων – Δίκτυα πόρων, πληροφόρηση και ευκαιρίες κατάρτισης (1.5 ώρα)

Train The Trainer (Εκπαιδεύοντας τον/την εκπαιδευτή/τρια)

 1. Εισαγωγή στο έργο PRESERVERE (0.5 ώρες)
 2. Εισαγωγή στην εκπαιδευτική προσέγγιση του PRESERVERE (0.5 ώρες)
 3. Επισκόπηση των εκπαιδευτικών πακέτων και του υλικού (1 ώρες)
 4. Πώς να οργανώσετε μια εκπαιδευτική εκδήλωση στο πλαίσιο του PRESERVERE (2.5 ώρες)