Θέμα 1 Καλώς ήλθατε στο PRESREVERE!

Για επαγγελματίες στον τομέα του δικαίου και εργαζόμενους/ες πρώτης γραμμής:

  • Να είναι σε θέση να εξηγούν, να ερμηνεύουν, να εφαρμόζουν και να χρησιμοποιούν τις αρχές, τους κανόνες, τις πρακτικές και τις τάσεις του δικαίου της ΕΕ, ασχέτως της εναρμόνισης μεταξύ του εθνικού δικαίου και του δικαίου της ΕΕ όσον αφορά τον ρατσισμό και την προστασία των θυμάτων
  • Να είναι σε θέση να προστατεύουν καλύτερα τους/τις επωφελούμενούς/ές τους από τα κενά της νομοθεσίας, της πρακτικής ή της νομολογίας στα διάφορα Κράτη Μέλη της ΕΕ

Για φορείς και το ευρύτερο οικοσύστημά τους:

  • Να υποστηρίξουν καλύτερα την καλύτερη εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ και να αποκτήσουν την ικανότητα να διεξαγάγουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης
  • Να οικοδομήσουν συνέργειες και δίκτυα υποστήριξης υπέρ των επαγγελματιών στον τομέα του δικαίου και των εργαζομένων πρώτης γραμμής και να δημιουργήσουν δίκτυο με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για την καλύτερη εφαρμογή της αντιρατσιστικής και υπέρ των θυματοποιημένων ομάδων νομοθεσίας της ΕΕ..

Για τους/τις μελλοντικούς/ές εκπαιδευτές/τριες που θα χρησιμοποιήσουν την εργαλειοθήκη:

  • Να είναι σε θέση να παρουσιάσουν και να εξηγήσουν την μεθοδολογική και θεωρητική προσέγγιση του έργου PRESERVERE
  • Να κατανοήσουν σε βάθος την εργαλειοθήκη ώστε να μπορούν να υλοποιούν εργαστήρια αυτόνομα.
https://www.enar-eu.org/eu-action-plan-against-racism-strong-push-on-member-states-to-act-better/