Ενότητα 4 Πώς να οργανώσετε μια εκπαιδευτική εκδήλωση στο πλαίσιο του PRESERVERE

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Οι εκπαιδευόμενοι/ες να μπορούν:

Να εφαρμόσουν την μεθοδολογία οργάνωσης και υλοποίησης του εργαστηρίου επί του οποίου θα εκπαιδευτούν

Να συντονίσουν την υλοποίηση σε πραγματικό χρόνο και περιβάλλον

Να καταστούν αυτόνομοι/ες σε όλες τις φάσεις προετοιμασίας και υλοποίησης του εργαστηρίου που θα αναλάβουν να οργανώσουν και να υλοποιήσουν.

Source: https://msw.usc.edu/mswusc-blog/how-to-explain-structural-institutional-and-systemic-racism/