Ενότητα 4 Νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την καταπολέμηση των διακρίσεων – Δίκτυα πόρων, πληροφόρηση και ευκαιρίες κατάρτισης 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Οι εκπαιδευόμενοι/ες:

-Να είναι σε θέση να αναζητούν και να αξιοποιούν ευκαιρίες χρηματοδότοσης καθώς και μαθησιακούς πόρους για την ανάπτυξη παρεμβάσεων εναντίον του ρατσισμού στην Ε.Ε.

-Να είναι σε θέση να συμμετάσχουν και να διαμορφώνουν δίκτυα εντός της Ε.Ε. για την καταπολέμηση του ρατσισμού και την καλύτερη εφαρμογή της συναφούς νομοθεσίας του ρατσισμού