Ενότητα 2 Αποτελεσματική Ευαισθητοποίηση επαγγελματιών και του ευρύτερου κοινού

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Οι εκπαιδευόμενοι/ες να μπορούν

– να αξιοποιούν την δική τους ευαισθητοποίηση μέσω του προγράμματος ώστε να προωθούν δυναμικότερα τις στοχεύσεις του

– να ευαισθητοποιούν με πιο δυναμικό και αποτελεσματικό τρόπο άλλους/ες επαγγελματίες καθώς και το κοινό και να αναπτύξουν σχετικές δεξιότητες

Περιεχόμενο Κεφαλαίου
0% Ολοκληρωμένο 0/2 Βήματα