Ενότητα 1 Υποστήριξη για την καλύτερη εφαρμογή του νομικού πλαισίου της ΕΕ για την καταπολέμηση του ρατσισμού 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Οι εκπαιδευόμενοι/ες να μπορούν

– να επεξεργαστούν και να αναλύουν τις σύγχρονες εκφάνσεις του ρατσισμού και των διακρίσεων στην Ευρώπη

να αξιοποιούν πτυχές του νομικού πλαισίου της ΕΕ για την καταπολέμηση του ρατσισμού, με εστίαση στην Οδηγία για τη Φυλετική Ισότητα και την Οδηγία για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Θυμάτων

– να μπορέσουν να συνδράμουν στην καλύτερη εφαρμογή του νομικού πλαισίου της ΕΕ για την καταπολέμηση του ρατσισμού;