Тема 3 Практически сценарий 3

Практически сценарий 3

Анна е ромско дете, живеещо в град на държава-членка на ЕС. В този град живеят около 1000 роми. Местните власти реализират проекти за пълноценно включване на ромите в общността. По-голямата част от възрастните и предимно жените обаче не могат да четат и пишат. Децата не са записани в училището и/или не посещават класа. Родителите на Анна се опитват да накарат властите да защитят правата на детето. Решението за отделни училища за ромските деца предлага общината след масови демонстрации на местното население. Местните смятат, че ромските деца не са годни да бъдат с останалите деца в училището. Те се оплакват, че не са ваксинирани, че са насилници, че не говорят правилно езика.

Същият проблем възниква и с приемен център за търсещи убежище в същия град. Децата, търсещи убежище, срещат трудности при записването им в училище. Те са предимно кюрди от Сирия, афганистанци (от различни етноси, напр. хазари, таджики и т.н.) и от различни африкански страни. Някои деца са непридружени и остават в приемния приют без родителите си или друго лице, отговорно за тях.

След дълги спорове местните власти записват децата в училище. Въпреки това местното население, използващо ксенофобски и расистки лозунги, протестира пред училището и блокира ромските деца и децата, търсещи убежище, да дойдат в училището. Крещят, че ромите са мръсни и че „черните“ и „чужденците“ не трябва да се смесват с децата им. Заплашват и учителите, които искат да помогнат.

Опитайте се да приложите Директивата за жертвите и Директивата за расовото равенство. Смятате ли, че и двете директиви са приложими? Идентифицирайте ключови проблеми във връзка с достъпа на децата до образование във всички горепосочени сценарии и тяхната защита като жертви.