Тема 3 Практически сценарий 3

Практически сценарий 3

Една компания предлага на съществуващите си служители възможността да кандидатстват за вътрешна работна позиция. Могат да кандидатстват само служители с дипломи, придобити от британски университети. Това би изключило хора, които са получили диплома в друга държава, от кандидатстване за ролята. Г-н J е много квалифициран служител, получил диплома в гръцки университет; следователно г-н J не може да кандидатства за желаната вътрешна работа. Вътрешният синдикат на работниците предупреди работодателя за риска от непряка дискриминация.

1.Според Вас наистина ли става въпрос за дискриминация? Ако е така, дали е пряка или непряка? Защо?

2.Какво бихте направили, ако бяхте член на вътрешния синдикат на работниците?

3.Какво бихте направили, ако бяхте служителят г-н J?