Тема 3 Как работещите на първа линия могат да използват Директивата

Photo: Canva

Как да помогна на моите бенефициенти да се възползват от Директивата?

Ако е извършен случай на дискриминация и жертвата е изправена пред съдебен процес (медиация или друго производство), служител на първа линия, обучен с Директивата за правата на жертвите, може да помогне на жертвата пред съда, като предостави:

  • Правилна информация на жертвата за нейните права (вкл. правото на психологическа помощ);
  • Разпознаване на състоянието на жертвата;
  • Защита или помощ от сплашване;
  • Информация, така че жертвата да е наясно какво се случва в съдебното производство, като я разбира и може да участва активно;
  • Информация, така че жертвата да разбира ясния размер на финансовите щети, дължими от държавата или от нарушителя чрез законно произнасяне, медиация или друга форма на възстановително правосъдие

 

Дейност 2: Гледайте видеото