Тема 3 Как работещите на първа линия могат да използват Директивата

Как да помогна на моите бенефициенти да се възползват от Директивата?

  • Като ги информирам за разходите или времето за справедливост, като им помагам да изберат пътя, който е по-подходящ за тяхната ситуация;
  • Като създадат положителна среда, караща расистите да се доверяват на правоприлагащите органи, вместо да се страхуват от неразбиране или дори повече вреда;
  • Като не се криминализират мигранти, бездомни, бедни хора, като им се помага вместо това да изразят своите оплаквания;
  • Като помогна за премахването на институционалната дискриминация, която е форма на дискриминация, съществуваща само сред хората с власт;
  • Като разбера дали епизодът на дискриминация изисква прилагането на расовата директива или други вътрешни закони или средства за защита, дори ако често може да има случаи на припокриване на нормативите поради несигурността на ситуациите.

Дейност 2: Гледайте видеата

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)

Доклад относно Директивата за расово равенство

Къде сме сега?