Тема 3 Казус от практиката: При липса на хармонизация/Директива за расово равенство

u03a0u03b5u03c1u03b9u03c0u03c4u03c9u03c3u03b9u03bfu03bbu03bfu03b3u03b9u03bau03ae u03bcu03b5u03bbu03adu03c4u03b7

u039f Jean, u03c5u03c0u03aeu03bau03bfu03bfu03c2 u03c4u03bfu03c5 u039au03b1u03bcu03b5u03c1u03bfu03cdu03bd, u03b5u03b9u03c3u03aeu03bbu03b8u03b5 u03c0u03b1u03c1u03acu03c4u03c5u03c0u03b1 u03c3u03c4u03b7 u03a1u03bfu03c5u03bcu03c0u03b9u03bdu03afu03b1, u03bau03c1u03acu03c4u03bfu03c2 u03bcu03adu03bbu03bfu03c2 u03c4u03b7u03c2 u0395u0395, u03bau03b1u03b9 u03c5u03c0u03adu03b2u03b1u03bbu03b5 u03b1u03afu03c4u03b7u03c3u03b7 u03b3u03b9u03b1 u03acu03c3u03c5u03bbu03bf. u0395u03bdu03ce u03c0u03b5u03c1u03b9u03bcu03adu03bdu03b5u03b9 u03bdu03b1 u03b5u03beu03b5u03c4u03b1u03c3u03c4u03b5u03af u03b7 u03b1u03afu03c4u03b7u03c3u03ae u03c4u03bfu03c5 u03b3u03b9u03b1 u03b1u03c3u03cdu03bbu03bf, u03b5u03bdu03b7u03bcu03b5u03c1u03ceu03bdu03b5u03c4u03b1u03b9 u03ccu03c4u03b9 u03bfu03b9 u03b1u03b9u03c4u03bfu03cdu03bdu03c4u03b5u03c2 u03acu03c3u03c5u03bbu03bf u03b4u03b5u03bd u03adu03c7u03bfu03c5u03bd u03b4u03b9u03bau03b1u03afu03c9u03bcu03b1 u03bdu03b1 u03b5u03c1u03b3u03b1u03c3u03c4u03bfu03cdu03bd u03c3u03b5 u03bau03b1u03bdu03adu03bdu03b1u03bd u03c4u03bfu03bcu03adu03b1 u03bau03b1u03b9, u03c9u03c2 u03b5u03ba u03c4u03bfu03cdu03c4u03bfu03c5, u03bbu03b1u03bcu03b2u03acu03bdu03bfu03c5u03bd u03bcu03b7u03bdu03b9u03b1u03afu03bf u03b5u03c0u03afu03b4u03bfu03bcu03b1. u03a4u03bf u03b5u03c0u03afu03b4u03bfu03bcu03b1 u03bau03b1u03bbu03cdu03c0u03c4u03b5u03b9 u03c4u03b7 u03b4u03b9u03b1u03bcu03bfu03bdu03ae u03c4u03bfu03c5, u03b1u03bbu03bbu03ac u03b4u03b5u03bd u03b1u03c0u03bfu03bcu03adu03bdu03bfu03c5u03bd u03b1u03c1u03bau03b5u03c4u03ac u03c7u03c1u03aeu03bcu03b1u03c4u03b1 u03b3u03b9u03b1 u03c4u03b7 u03b4u03b9u03b1u03c4u03c1u03bfu03c6u03ae u03c4u03bfu03c5 u03bcu03adu03c7u03c1u03b9 u03c4u03bf u03c4u03adu03bbu03bfu03c2 u03c4u03bfu03c5 u03bcu03aeu03bdu03b1. u0394u03b9u03b1 u03bdu03ccu03bcu03bfu03c5, u03b1u03bdu03adu03c1u03c7u03b5u03c4u03b1u03b9 u03c3u03c4u03bf 60% u03c4u03bfu03c5 u03b5u03bbu03acu03c7u03b9u03c3u03c4u03bfu03c5 u03b5u03b3u03b3u03c5u03b7u03bcu03adu03bdu03bfu03c5 u03b5u03b9u03c3u03bfu03b4u03aeu03bcu03b1u03c4u03bfu03c2 u03c4u03c9u03bd u03c5u03c0u03b7u03bau03ccu03c9u03bd u03c4u03b7u03c2 u03a1u03bfu03c5u03bcu03c0u03b9u03bdu03afu03b1u03c2. u0394u03cdu03bf u03bcu03aeu03bdu03b5u03c2 u03b1u03c1u03b3u03ccu03c4u03b5u03c1u03b1, u03b7 u03b1u03afu03c4u03b7u03c3u03ae u03c4u03bfu03c5 u03b3u03b9u03b1 u03acu03c3u03c5u03bbu03bf u03b5u03b3u03bau03c1u03afu03bdu03b5u03c4u03b1u03b9 u03bau03b1u03b9 u03c4u03bfu03c5 u03b1u03bdu03b1u03b3u03bdu03c9u03c1u03afu03b6u03b5u03c4u03b1u03b9 u03c4u03bf u03bau03b1u03b8u03b5u03c3u03c4u03ceu03c2 u03c4u03bfu03c5 u03c0u03c1u03ccu03c3u03c6u03c5u03b3u03b1. u03a9u03c2 u03c0u03c1u03ccu03c3u03c6u03c5u03b3u03b1u03c2, u03b4u03b9u03bau03b1u03b9u03bfu03cdu03c4u03b1u03b9 u03bdu03b1 u03b5u03c1u03b3u03acu03b6u03b5u03c4u03b1u03b9 u03bcu03ccu03bdu03bf u03c3u03c4u03bfu03c5u03c2 u03c4u03bfu03bcu03b5u03afu03c2 u03c4u03b7u03c2 u03bau03c4u03b7u03bdu03bfu03c4u03c1u03bfu03c6u03afu03b1u03c2 u03bau03b1u03b9 u03c4u03b7u03c2 u03b3u03b5u03c9u03c1u03b3u03afu03b1u03c2. u0395u03bdu03b7u03bcu03b5u03c1u03ceu03bdu03b5u03c4u03b1u03b9 u03ccu03c4u03b9 u03bf u03b5u03bd u03bbu03ccu03b3u03c9 u03c0u03b5u03c1u03b9u03bfu03c1u03b9u03c3u03bcu03ccu03c2 u03b1u03c0u03bfu03c4u03b5u03bbu03b5u03af u03b1u03c0u03b1u03c1u03b1u03afu03c4u03b7u03c4u03b7 u03bau03c5u03b2u03b5u03c1u03bdu03b7u03c4u03b9u03bau03ae u03c0u03bfu03bbu03b9u03c4u03b9u03bau03ae, u03c0u03c1u03bfu03bau03b5u03b9u03bcu03adu03bdu03bfu03c5 u03bdu03b1 u03b4u03b9u03b1u03c3u03c6u03b1u03bbu03afu03b6u03b5u03c4u03b1u03b9 u03ccu03c4u03b9 u03c4u03bf u03c3u03cdu03c3u03c4u03b7u03bcu03b1 u03b1u03b9u03c4u03aeu03c3u03b5u03c9u03bd u03b3u03b9u03b1 u03c7u03bfu03c1u03aeu03b3u03b7u03c3u03b7 u03bau03b1u03b8u03b5u03c3u03c4u03ceu03c4u03bfu03c2 u03c0u03c1u03ccu03c3u03c6u03c5u03b3u03b1 u03b4u03b5u03bd u03c4u03c5u03b3u03c7u03acu03bdu03b5u03b9 u03b5u03bau03bcu03b5u03c4u03acu03bbu03bbu03b5u03c5u03c3u03b7u03c2 u03bfu03cdu03c4u03b5 u03bau03b1u03c4u03b1u03bau03bbu03cdu03b6u03b5u03c4u03b1u03b9 u03b1u03c0u03cc u03bfu03b9u03bau03bfu03bdu03bfu03bcu03b9u03bau03bfu03cdu03c2 u03bcu03b5u03c4u03b1u03bdu03acu03c3u03c4u03b5u03c2. u0391u03c6u03ccu03c4u03bfu03c5 u03b5u03beu03b1u03c3u03c6u03b1u03bbu03afu03b6u03b5u03b9 u03b8u03adu03c3u03b7 u03b5u03c1u03b3u03b1u03c3u03afu03b1u03c2, u03c3u03c5u03bdu03b5u03b9u03b4u03b7u03c4u03bfu03c0u03bfu03b9u03b5u03af u03ccu03c4u03b9 u03bau03b5u03c1u03b4u03afu03b6u03b5u03b9 u03bbu03b9u03b3u03ccu03c4u03b5u03c1u03bf u03b1u03c0u03cc u03c4u03bf 50% u03c4u03bfu03c5 u03bcu03b9u03c3u03b8u03bfu03cd u03c0u03bfu03c5 u03bbu03b1u03bcu03b2u03acu03bdu03bfu03c5u03bd u03bfu03b9 u03c3u03c5u03bdu03acu03b4u03b5u03bbu03c6u03bfu03af u03c4u03bfu03c5 u03bfu03b9 u03bfu03c0u03bfu03afu03bfu03b9 u03b5u03afu03bdu03b1u03b9 u03c5u03c0u03aeu03bau03bfu03bfu03b9 u03c4u03b7u03c2 u03a1u03bfu03c5u03bcu03c0u03b9u03bdu03afu03b1u03c2.u00a0 u038cu03c4u03b1u03bd u03b1u03c0u03bfu03c6u03b1u03c3u03afu03b6u03b5u03b9 u03bdu03b1 u03c0u03b1u03c1u03b1u03c0u03bfu03bdu03b5u03b8u03b5u03af u03b3u03b9u03b1 u03c4u03bf u03b6u03aeu03c4u03b7u03bcu03b1 u03b1u03c5u03c4u03cc, u03bf u03b4u03b9u03b5u03c5u03b8u03c5u03bdu03c4u03aeu03c2 u03c4u03bfu03bd u03c1u03c9u03c4u03ac u03c0u03b5u03c1u03b9u03c6u03c1u03bfu03bdu03b7u03c4u03b9u03bau03ac: u00abu039au03b1u03b9 u03c4u03b9 u03b8u03b1 u03bau03acu03bdu03b5u03b9u03c2; u03a4u03bfu03bd u03c3u03cdu03bcu03b2u03bfu03c5u03bbu03bf u03c0u03bbu03b7u03c1u03bfu03c6u03bfu03c1u03b9u03bau03aeu03c2;u00bb u039f Jean u03c5u03c0u03bfu03b2u03acu03bbu03bbu03b5u03b9 u03bau03b1u03c4u03b1u03b3u03b3u03b5u03bbu03afu03b1 u03c3u03c4u03b9u03c2 u03b1u03c1u03c7u03adu03c2 u03bau03b1u03b9 u03b1u03c0u03bfu03bbu03cdu03b5u03c4u03b1u03b9 u03b1u03bcu03adu03c3u03c9u03c2 u03b1u03c0u03cc u03c4u03b7 u03b4u03bfu03c5u03bbu03b5u03b9u03ac u03c4u03bfu03c5 u00abu03b3u03b9u03b1 u03c0u03c1u03ccu03bau03bbu03b7u03c3u03b7 u03b1u03c7u03c1u03b5u03afu03b1u03c3u03c4u03b7u03c2 u03b1u03bdu03b1u03c4u03b1u03c1u03b1u03c7u03aeu03c2 u03b1u03bdu03acu03bcu03b5u03c3u03b1 u03c3u03c4u03bfu03c5u03c2 u03b5u03c1u03b3u03b1u03b6u03bfu03bcu03adu03bdu03bfu03c5u03c2u00bb. u039bu03ccu03b3u03c9 u03adu03bbu03bbu03b5u03b9u03c8u03b7u03c2 u03c0u03c1u03bfu03c3u03c9u03c0u03b9u03bau03bfu03cd u03bau03b1u03b9 u03c0u03b5u03c1u03b9u03bau03bfu03c0u03ceu03bd u03c4u03bfu03c5 u03c0u03c1u03bfu03cbu03c0u03bfu03bbu03bfu03b3u03b9u03c3u03bcu03bfu03cd, u03bfu03b9 u03b1u03c1u03c7u03adu03c2 u03b5u03beu03b5u03c4u03acu03b6u03bfu03c5u03bd u03c4u03b5u03bbu03b9u03bau03ac u03c4u03b7u03bd u03bau03b1u03c4u03b1u03b3u03b3u03b5u03bbu03afu03b1 u03c4u03c1u03afu03b1 u03c7u03c1u03ccu03bdu03b9u03b1 u03b1u03c1u03b3u03ccu03c4u03b5u03c1u03b1, u03ccu03c0u03bfu03c5 u03ccu03bbu03bfu03b9 u03bfu03b9 u03bcu03acu03c1u03c4u03c5u03c1u03b5u03c2 u03b9u03c3u03c7u03c5u03c1u03afu03b6u03bfu03bdu03c4u03b1u03b9 u03ccu03c4u03b9 u03adu03c7u03bfu03c5u03bd u03c0u03bbu03adu03bfu03bd u03beu03b5u03c7u03acu03c3u03b5u03b9 u03c4u03bf u03c0u03b5u03c1u03b9u03c3u03c4u03b1u03c4u03b9u03bau03cc u03bcu03b5u03c4u03b1u03beu03cd u03c4u03bfu03c5 Jean u03bau03b1u03b9 u03c4u03bfu03c5 u03b4u03b9u03b5u03c5u03b8u03c5u03bdu03c4u03ae u03c4u03bfu03c5.

u039f Kuda u03b5u03afu03bdu03b1u03b9 u03bau03b1u03bbu03ccu03c2 u03c6u03afu03bbu03bfu03c2 u03c4u03bfu03c5 Jean. u0395u03afu03bdu03b1u03b9 u03c5u03c0u03aeu03bau03bfu03bfu03c2 u03a1u03bfu03c5u03bcu03c0u03b9u03bdu03afu03b1u03c2 u03bau03b1u03b9, u03c0u03b1u03c1u03ccu03bbu03bf u03c0u03bfu03c5 u03b4u03b5u03bd u03b5u03afu03bdu03b1u03b9 u03b1u03c6u03c1u03b9u03bau03b1u03bdu03b9u03bau03aeu03c2 u03bau03b1u03c4u03b1u03b3u03c9u03b3u03aeu03c2, u03adu03c7u03b5u03b9 u03c3u03bau03bfu03c5u03c1u03ccu03c7u03c1u03c9u03bcu03bf u03b4u03adu03c1u03bcu03b1. u039f u03b4u03b9u03b5u03c5u03b8u03c5u03bdu03c4u03aeu03c2 u03b5u03c3u03c6u03b1u03bbu03bcu03adu03bdu03b1 u03b8u03b5u03c9u03c1u03b5u03af u03ccu03c4u03b9 u03b5u03afu03bdu03b1u03b9 u03bau03b1u03b9 u03b1u03c5u03c4u03ccu03c2 u03c0u03c1u03ccu03c3u03c6u03c5u03b3u03b1u03c2, u03ccu03c4u03b9 u03bbu03b1u03bcu03b2u03acu03bdu03b5u03b9 u03bcu03b5u03b9u03c9u03bcu03adu03bdu03bf u03bcu03b9u03c3u03b8u03cc u03bau03b1u03b9 u03c3u03c7u03b5u03b4u03b9u03acu03b6u03b5u03b9 u03bdu03b1 u03c5u03c0u03bfu03b2u03acu03bbu03b5u03b9 u03bau03b1u03c4u03b1u03b3u03b3u03b5u03bbu03afu03b1 u03c3u03c4u03b9u03c2 u03b1u03c1u03c7u03adu03c2. u039cu03ccu03bdu03bf u03bau03b1u03b9 u03bcu03ccu03bdu03bf u03b3u03b9u03b1 u03c3u03b9u03b3u03bfu03c5u03c1u03b9u03ac, u03c4u03bfu03bd u03b1u03c0u03bfu03bbu03cdu03b5u03b9.

u03a4u03adu03bbu03bfu03c2, u03b7 u03b3u03c5u03bdu03b1u03afu03bau03b1 u03c4u03bfu03c5 Jean, u03b7 Ayshe, u03b5u03afu03bdu03b1u03b9 u03bcu03bfu03c5u03c3u03bfu03c5u03bbu03bcu03acu03bdu03b1 u03bau03b1u03b9 u03c6u03bfu03c1u03ac u03bcu03c0u03bfu03cdu03c1u03bau03b1. u0398u03adu03bbu03b5u03b9 u03bdu03b1 u03b5u03c1u03b3u03b1u03c3u03c4u03b5u03af u03c9u03c2 u03c5u03c0u03acu03bbu03bbu03b7u03bbu03bfu03c2 u03c5u03c0u03bfu03b4u03bfu03c7u03aeu03c2, u03ccu03bcu03c9u03c2 u03b5u03bdu03b7u03bcu03b5u03c1u03ceu03bdu03b5u03c4u03b1u03b9 u03ccu03c4u03b9 u03c0u03c1u03adu03c0u03b5u03b9 u03bdu03b1 u03bau03b1u03c4u03adu03c7u03b5u03b9 u03c4u03afu03c4u03bbu03bf u03c0u03b1u03bdu03b5u03c0u03b9u03c3u03c4u03b7u03bcu03b9u03b1u03bau03ceu03bd u03c3u03c0u03bfu03c5u03b4u03ceu03bd u03bau03b1u03b9 u03acu03c1u03b9u03c3u03c4u03b7 u03b3u03bdu03ceu03c3u03b7 u03c4u03b7u03c2 u03c1u03bfu03c5u03bcu03c0u03b9u03bdu03b9u03b1u03bau03aeu03c2 u03b3u03bbu03ceu03c3u03c3u03b1u03c2. u0391u03c5u03c4u03adu03c2 u03bfu03b9 u03c0u03c1u03bfu03cbu03c0u03bfu03b8u03adu03c3u03b5u03b9u03c2 u03b4u03b5u03bd u03c0u03b5u03c1u03b9u03bbu03b1u03bcu03b2u03acu03bdu03bfu03bdu03c4u03b1u03bd u03c3u03c4u03b7u03bd u03b1u03b3u03b3u03b5u03bbu03afu03b1 u03b5u03c1u03b3u03b1u03c3u03afu03b1u03c2 u03b2u03acu03c3u03b5u03b9 u03c4u03b7u03c2 u03bfu03c0u03bfu03afu03b1u03c2 u03c5u03c0u03adu03b2u03b1u03bbu03b5 u03b1u03afu03c4u03b7u03c3u03b7. u0391u03bdu03b1u03c6u03adu03c1u03b8u03b7u03bau03b1u03bd u03c0u03c1u03ceu03c4u03b7 u03c6u03bfu03c1u03ac u03bau03b1u03c4u03ac u03c4u03b7 u03b4u03b9u03acu03c1u03bau03b5u03b9u03b1 u03c4u03b7u03c2 u03c3u03c5u03bdu03adu03bdu03c4u03b5u03c5u03beu03b7u03c2. u03a3u03c4u03b7u03bd u03c0u03c1u03bfu03c3u03c0u03acu03b8u03b5u03b9u03ac u03c4u03b7u03c2 u03bdu03b1 u03b5u03b3u03b3u03c1u03b1u03c6u03b5u03af u03c3u03b5 u03c0u03b1u03bdu03b5u03c0u03b9u03c3u03c4u03aeu03bcu03b9u03bf u03bau03b1u03b9 u03c3u03b5 u03c4u03bcu03aeu03bcu03b1 u03b5u03bau03bcu03acu03b8u03b7u03c3u03b7u03c2 u03c4u03b7u03c2 u03b3u03bbu03ceu03c3u03c3u03b1u03c2, u03b5u03bdu03b7u03bcu03b5u03c1u03ceu03bdu03b5u03c4u03b1u03b9 u03ccu03c4u03b9 u03b4u03b5u03bd u03bcu03c0u03bfu03c1u03b5u03af u03bdu03b1 u03c6u03bfu03b9u03c4u03aeu03c3u03b5u03b9 u03c3u03b5 u03bau03b1u03bdu03adu03bdu03b1 u03b1u03c0u03cc u03b1u03c5u03c4u03ac u03c6u03bfu03c1u03ceu03bdu03c4u03b1u03c2 u03c4u03b7u03bd u03bcu03c0u03bfu03cdu03c1u03bau03b1. u03a9u03c2 u03b1u03c0u03bfu03c4u03adu03bbu03b5u03c3u03bcu03b1, u03b4u03b5u03bd u03bcu03c0u03bfu03c1u03b5u03af u03bdu03b1 u03c0u03b1u03c1u03b1u03bau03bfu03bbu03bfu03c5u03b8u03aeu03c3u03b5u03b9 u03bcu03b1u03b8u03aeu03bcu03b1u03c4u03b1 u03c3u03c4u03bf u03c0u03b1u03bdu03b5u03c0u03b9u03c3u03c4u03aeu03bcu03b9u03bf. u03a6u03b5u03cdu03b3u03bfu03bdu03c4u03b1u03c2 u03b1u03c0u03cc u03c4u03b7 u0393u03c1u03b1u03bcu03bcu03b1u03c4u03b5u03afu03b1 u03c4u03bfu03c5 u03c0u03b1u03bdu03b5u03c0u03b9u03c3u03c4u03b7u03bcu03afu03bfu03c5, u03b2u03bbu03adu03c0u03b5u03b9 u03bcu03b9u03b1 u03b1u03c6u03afu03c3u03b1 u03c3u03c4u03b7u03bd u03bfu03c0u03bfu03afu03b1 u03b1u03bdu03b1u03b3u03c1u03acu03c6u03b5u03c4u03b1u03b9 u03b7 u03c6u03c1u03acu03c3u03b7 u00abu03a4u03bf u03a0u03b1u03bdu03b5u03c0u03b9u03c3u03c4u03aeu03bcu03b9u03bf u03b1u03c5u03c4u03cc u03c5u03c0u03bfu03c3u03c4u03b7u03c1u03afu03b6u03b5u03b9 u03c4u03bf u03bau03afu03bdu03b7u03bcu03b1 u2018u0388u03beu03c9 u03bfu03b9 u03b5u03beu03c4u03c1u03b5u03bcu03b9u03c3u03c4u03adu03c2 u03b1u03c0u03cc u03c4u03b7 u03a1u03bfu03c5u03bcu03c0u03b9u03bdu03afu03b1u2019u00bb. u03a3u03c4u03b7u03bd u03b1u03c6u03afu03c3u03b1 u03b1u03c0u03b5u03b9u03bau03bfu03bdu03afu03b6u03b5u03c4u03b1u03b9 u03b5u03bcu03c6u03b1u03bdu03ceu03c2 u03bcu03b9u03b1 u03b3u03c5u03bdu03b1u03afu03bau03b1 u03bcu03b5 u03bcu03c0u03bfu03cdu03c1u03bau03b1.

u03a3u03c5u03bcu03b2u03bfu03c5u03bbu03b5u03cdu03c3u03b5u03c4u03b5 u03c4u03b1 u03bcu03adu03c1u03b7 u03bau03b1u03c4u03ac u03c0u03ccu03c3u03bf u03bau03b1u03b9 u03bcu03b5 u03c0u03bfu03b9u03bf u03c4u03c1u03ccu03c0u03bf u03bcu03c0u03bfu03c1u03bfu03cdu03bd u03bdu03b1 u03b2u03b1u03c3u03b9u03c3u03c4u03bfu03cdu03bd u03c3u03c4u03b7u03bd u039fu03b4u03b7u03b3u03afu03b1 u03b3u03b9u03b1 u03c4u03b7 u03a6u03c5u03bbu03b5u03c4u03b9u03bau03ae u0399u03c3u03ccu03c4u03b7u03c4u03b1.